KBO Flevoland,afdeling Zeewolde

Informatie KBO afd. Zeewolde.            

Wie kunt u waarvoor bellen?                                        E-mail                                      telefoon

 

  Lief en leed /  Ria Heinsbroek
  Ledenadministratie / Riet Tijssen-van der Horst
  Veiligheidsadviseur / Richard Steur
  Belastinghulp (coördinatie) / Jan Gordijn
  55-plus Raad / Piet Voeten 

Bestuur
  Voorzitter / Gerard van Mispelaar-Lelyweg 108
  Secretaris / Jan Hoogeboom-Radon 33
  Penningmeester / Agnes Croese-Andriessen
  Lid /  Ria Heinsbroek- Coulisse 7
  Lid / Jan Peters -  Rechteren 30
  Lid / Elly Ottevanger

  Activiteitencommissie
  Janus Rennen - Gelderseweg 37
  Riet Tijssen-van der Horst - Klein Hoefblad 32

  Redactie “Even Bijpraten”
  Ida Hazelaar – Radon 33 - 3894 DP
  (Copy EB Liefst digitaal aan leveren )

 

  b.n.j.heinsbroek54@gmail.com
  riettijssen4@gmail.com
  c.r.steur@gmail.com
  jgordijnl939@kpnmail.nl

 

voorzitter.zeewolde@kboflevoland.nl
 secretaris.zeewolde@kboflevoland.nl
  penningmeester.zeewolde@kboflevoland.nl
  lidalgemeen1.zeewolde@kboflevoland.nl
  lidalgemeen3.zeewolde@kboflevoland.nl
  lidalgemeen2.zeewolde@kboflevoland.nl

  arennen@solcon.nl        
  riettijssen4@gmail.com

 

 redactie.zeewolde@kboflevoland.nl websitebeheerder.zeewolde@kboflevoland.nl

 

  036-206 25 32
  036-522 84 74
  036-522 66 83
  036-522 62 82
  036-523 52 75

 036-522 11 22
 036-848 62 80
  06-151 475 65
  036-206 25 32
  036-785 25 39
  036-522 19 89

  036-523 68 40
  036-522 84 74

 
  

036- 848 62 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot advertenties in “Even-Bijpraten” neemt u contact op met het bestuur van KBO Zeewolde.
Beheer Internet-site KBO Zeewolde
websitebeheerder.zeewolde@kboflevoland.nl

Internet-site KBO Zeewolde: via www.kboflevoland.nl
Incasant ID NL85ZZZ5090`17880000,Trade register nr.50901788
KBO Zeewolde : IBAN nr.NL33 RABO 0338 1508 70 

 

NIEUWE LEDEN: opgeven bij mevr. Riet Tijssen: 036 - 5228474 - riettijssen4@gmail.com
Opzeggen lidmaatschap  uiterlijk voor I december, na 1 december loopt uw lidmaatschap nog I jaar door!!

 

 

 

Adressen voor informatie (gratis voor u beschikbaar).
Digitale hulp en ondersteuning: elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur in de Sfinx.

Voor vragen of opmerkingen: wolderbyte@gmail.com
Welzijn Zeewolde: de Sfinx     036 - 522 60 84
de Meermin                             036 - 522 46 55
Ouderenadviseur: Jolanda Aarssen  j.aarssen@zeewolde.nl    06 – 412 757 87
Gemeente Zeewolde: www.ondersteuningshuiszeewolde.nI      036 – 522 95 22                                
MEE:                          zeewolde@meeijsseloevers.nI             088 - 633 06 33

Nienke Boekhout:  Mantelzorgmakelaar voor kennis over wet en regelgeving. 085 - 303 29 85;
mail; info@wlzclientondersteuning.nl

Financieel Spreekuur voor al uw vragen invullen van formulieren etc.:
iedere dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Bibliotheek en
iedere donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Meermin.

Zorg aanvragen; Welzijn Zeewolde: informelezorg@welzijnzeewolde.nl
(alleen voor aanvragen zorg: mail wordt dagelijks doorgenomen!)