KBO Flevoland,afdeling Zeewoldepasje  
 Voordeel voor leden KBO - Zeewolde! kijk hier!
 Allerlei interessante internet-links vindt u hier!

Verschijningsdata van de "KBO-PCOB" 2020 en de uiterste inleverdata van
de kopij  voor "Even Bijpraten" kunt u HIER lezen!


Adressen voor informatie (gratis voor u beschikbaar).

Digitale hulp en ondersteuning: elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur in de Sfinx.

Voor vragen of opmerkingen: wolderbyte@gmail.com

 Welzijn Zeewolde:             de Sfinx               036 – 522 60 84

                                           de Meermin         036 – 522 46 55

                                           Ouderenadviseur Jolanda Aarssen 06 – 412 757 87

 Gemeente Zeewolde:        036 – 522 95 22

                                           www.ondersteuningshuiszeewolde.nl

 Mee:                                  088 – 633 06 33

                                           zeewolde@meeijsseloevers.nl

 Nienke Boekhout:              Mantelzorgmakelaar  voor kennis over wet en regelgeving

                                           06 – 117 533 22

                                           www.thuisinmantelzorg.nl

 Zorg aanvragen Welzijn Zeewolde: informelezorg@welzijnzeewolde.nl

                            (alleen voor aanvragen zorg; mail wordt dagelijks doorgenomen!)


Rooster van aftreden                     Bestuur KBO afdeling Zeewolde

 Voorzitter:                                    Gerard van Mispelaar                   2021

Secretaris en vice voorzitter:         Jan Hoogeboom                        2022                              

Penningmeester:                          Agnes Croese–Andriessen           2023

Lid van bestuur, Lief en leed:       Ria Heinsbroek                          2024  

Lid van bestuur                               Jan Peters                               2024

Lid van bestuur                              Elly Ottenvanger                      2024

 En vacature is momenteel niet ingevuld!

 


KBO Zeewolde is een zelfstandige afdeling met eigen Statuten en Huishoudelijk Reglement.
De bijbehorende stukken kunt u op deze website lezen:

Klikt u dan op:

De Statuten
Het huishoudelijk Reglement


   Lief en Leed

Zoals we allemaal wel weten, is het een goede gewoonte om bij bijzondere gelegenheden
wat extra aandacht te schenken.
Ook wij van de KBO willen dat graag doen en we kunnen dat als ook u meewerkt!
Hoe?

Lees hier...


 "EVEN BIJPRATEN"

EB

"Even Bijpraten" is het contactblad van KBO Zeewolde. Klik op bovenstaande afbeelding om dit blad op uw computer te lezen.

Om dit te kunnen lezen, moet  het programma "Adobe Reader" op uw computer aanwezig zijn.
Dit is zeer waarschijnlijk al het geval, maar als dat niet zo is, kunt u dit gratis programma downloaden en installeren via deze link:
Adobe 

Maaltijdvoorziening Zeewolde 

Door wie, voor wie?
ledereen wil graag zolang mogelijk zelfstandig blijven. Maar soms hebben we daarvoor wat hulp nodig.
Bijvoorbeeld als het bereiden van een maaltijd ons zorgen geeft door welke oorzaak dan ook.

De Stuurgroep Welzijn Ouderen Zeewolde (SWOZ) kan in die situatie aan senioren en/of mensen met een handicap, een maaltijd aan huis bezorgen.
Deze maaltijden zijn vriesvers en moeten thuis worden verwarmd. lees meer...


BABBELTRUCS:
TRAP ER NIET IN!

Uw woning is meestal de plaats waar u zich thuis en veilig voelt. Dit veiligheidsgevoel kan ingrijpend aangetast of zelfs helemaal weggenomen worden als u slachtoffer wordt van een overval.

Vooral ‘Babbeltrucs’ om de woning binnen te komen zijn op dit moment aan de orde van de dag. De Unie KBO heeft het initiatief genomen om samen met de politie te kijken hoe het probleem van zogenaamde babbeltrucs en woningovervallen bij ouderen opgelost of op zijn minst drastisch verminderd kunnen worden.

Wij geven u nu al graag tips om uw veiligheidsgevoel te vergroten en om de kans op een overval zo klein mogelijk te maken. U kunt hier namelijk veel aan doen!  Kijk hier voor de tips!


DeurWijzer - Uw rechten bij colportage

Wat is colportage en wat is een colporteur?

U kent het waarschijnlijk wel. Verkopers die bij u aan de deur komen. Bijvoorbeeld voor het verkopen van abonnementen of producten. Of een verkoopdemonstratie bij een kennis thuis of ergens in een zaaltje. Deze manier van verkopen heet colportage. De verkoper noemen we een colporteur.

"Consuwijzer" is een actie gestart om u als consument te wijzen op uw rechten bij colportage aan de deur!

Op de site van "Consuwijzer" kunt u lezen wat u kunt doen om u te wapenen tegen "verkoop-overvallen" bij u thuis.

Lees hier meer...


VOORKOM SKIMMING VAN BETAALPASSEN

Skimming is een vorm van betaalpasfraude, waarbij criminelen de magneetstrip kopiëren van een betaalpas (bijvoorbeeld pinpas of creditcard) en de pincode bemachtigen op het moment dat u een rechtmatige transactie verricht. Vervolgens maken ze een kopie van de pas. Hiermee kunnen ze geld opnemen en betalen in binnen- en buiten land. U kunt veel doen om deze vorm van fraude te voorkomen.

Lees meer...


WEBSITETIP: WWW.REGELHULP.NL

De website www.regelhulp.nl is een soort ‘routeplanner’ (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. 

Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Initiatiefnemers van deze website zijn: ministeries van VWS en SZW, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Lees meer...


Tips om oplichting te voorkomen
 
Een aantal tips en adviezen om oplichting aan de deur en door de telefoon te voorkomen.

Lees meer...


Telemarketing

Bij telemarketing, de naam suggereert het al, wordt u telefonisch benaderd. Bijvoorbeeld door een bedrijf dat u graag een aanbieding wil doen. Of door een non-profit organisatie die een bel-actie is gestart om geld in te zamelen voor een goed doel. Telemarketing is voor bedrijven en instellingen een eenvoudige manier om in contact te treden met hun doelgroep. Bovendien kunnen ze tijdens zo’n telefoongesprek direct antwoord geven op eventuele vragen en/of wensen.

Het kan echter zijn dat u niet op deze telefoontjes zit te wachten. Ze komen op ongelegen momenten, of u stoort zich aan het feit dat u zo vaak wordt gebeld.


Vanaf 1 oktober 2009 is wettelijk vastgelegd dat u niet meer mag worden gebeld als u zich hebt aangemeld via de nieuwe website: www.bel-me-niet.nl
Ieder bedrijf is nu wettelijk verplicht dit register te raadplegen. Mocht u zich hebben aangemeld en toch nog ongewenst worden gebeld, dan kunt u een klacht indienen via: www.consuwijzer.nl