logo kbo-ocob

KBO-PCOB speerpunt


Het jaarthema is dit jaar: Omzien naar elkaar.


Dit programmaonderdeel behandelt actuele onderwerpen voor KBO-PCOB leden.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Petruskerk op de eerste dinsdag van de maand van sepetember 2017 tot en met juni 2018 maar niet in januari. Aanvang 14.00 uur. De kosten van deze bijeenkomsten zijn € 3,00 per keer.

Dit is samengevat in het woord belangenbehartiging bij de KBO-PCOB met daarin 5 speerpunten, te weten:
 Zorg, wonen en welzijn
 Veiligheid
 Koopkracht
 Digitalisering
 Zingeving

De werkgroep heeft de volgende mogelijke onderwerpen:
 Voorlichting over OSOL
 Wijkinformatiepunten, zogenaamde MFA’s
 Zilveren Kruis ziektekostenverzekering. (eigen bijdrage e.d.)
 Klachten over de Wmo
 Digitale veiligheid
 Internetbankieren
 IDO en inloophuizen
 Omgaan met de computer of tablet
 Ouderenmishandeling
 Woonvisie Lelystad