12-11-2019 themamiddag

"Gezond ouder worden"

Onderwerpen voor deze middag waren:

Het belang van bewegen bij ouderen!

Het sociaal wijkteam!

Hoe blijf ik zo lang mogelijk gezond?


LET OP ! Er vinden geen rijbewijskeuringen meer plaats bij 't Venster aan de Agorabaan.
  

Leeftijd en geldigheidsduur rijbewijs

Bent u tussen de zeventig en 75 jaar, dan wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot uw vijfenzeventigste jaar. Bent u ouder dan 70, dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.

 

Sinds  1 januari 2014 is de leeftijd voor de keuring vanaf 75 jaar.

Medische keuring

Wanneer u vijfenzeventig jaar of ouder bent dan is een medische keuring verplicht als u uw rijbewijs wilt vernieuwen. Ziet u slecht dan is het aan te raden vóór de keuring naar de oogarts of opticien te gaan.

Na afloop van de keuring krijgt u direct de benodigde papieren mee.

Voor alle keuringen dient u mee te nemen:

-  Eigen verklaring van geschiktheid ophalen bij de gemeente,

    invullen en meenemen naar de keuring,

-  Legitimatiebewijs,

-  Een flesje ochtendurine,

-  Eventueel uw medicijnen,

-  Eventueel bril en/of contactlenzen

-  Eventuele medische gegevens,


Kijk voor actuele informatie over rijbewijskeuringen elke week in de FlevoPost.

20-2-2019 Informatie belastingzaken
Onderwerpen voor deze middag waren:

         Aftrekposten voor zieken/gehandicapten

         Giftenaftrek

         PGB en de inkomstenbelasting

         Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

         Vakantiewoning

         Box 3 in 2018 en 2019

         Veranderingen IB 2019 en volgende jaren

         Gaat de Eigen Woning naar Box 3?

 

Aanpassingen (niet aan de woning)

      Speciaal voor de zieke/gehandicapte aangebracht

      Worden hoofdzakelijk door zieken/invaliden gebruikt

   Aan de auto:

      Speciale besturing

      Handgas

      Verbreden portieren

      Rolstoelvervoer

   Afschrijven in termijnen:

      Als de aanpassing restwaarde heeft, d.w.z. als andere mensen het na gebruik willen kopen. (Vuistregel: restwaarde 10%, in 5 jaar)

 

Genees- en heelkundige hulp

      Huisarts, Tandarts, Ziekenhuisbehandelingen, Specialist etc.

      Paramedisch zonder verwijsbrief:

   Fysiotherapie

   Diëtiste

   Ergotherapeut

   Logopediste

   Oefentherapeut

   Orthoptist (scheelzien, lui oog, dubbelzien, etc.)

   Podotherapeut

   Mondhygiëniste

   Huidtherapeut

Reiskosten regelmatig ziekenbezoek

Voorwaarden:

         Verpleging langer dan 1 maand

         Bij aanvang van de ziekte/invaliditeit voerde de bezoeker een gezamenlijke huishouding met de zieke/invalide

         Enkele afstand tussen woning en plaats van de verpleegde min. 10 Km

         Regelmatig bezoek (regel min. 1x per week)

         Geen aftrek als de zieke gezond was toen de gezamenlijk huishouding werd beëindigd

         Autokosten € 0,19; openbaar vervoer = werkelijke kosten

Medicijnen op voorschrift arts

Dit betreft medicijnkosten die niet vergoed worden door de zorg-

 verzekering(eigen risico tot 385,- niet aftrekbaar)

      Meestal slaapmiddelen, maagbeschermers, etc.

      Kunnen ook homeopathische middelen zijn.

 

Medisch noodzakelijke hulpmiddelen

      Personenalarm

      Telefoon met grote toetsen

      Haarstukje bij chemo

      Cardifoon

      Hartdefibrillator + cursus

      Software i.v.m. dyslexie

      Electrische bedden 

      Orthopedische schoenen -/- privé besparing

      Steunzolen, kunstgebit, brug

      Hoorapparaat + batterijen (zie volgende dia)

Gehoorapparaat (verpl. e/r van 25% niet aftr.)

Koopt u een duurder apparaat dan wordt vergoed, dan mag u de meerprijs (gedeeltelijk) aftrekken.

VOORBEELD:

Recht op apparaat van € 3.200, - met e.b. van 25%

U kiest een apparaat van € 4.000, - (hoort beter)

Verzekering vergoedt € 2.600, - u betaalt zelf € 1.400, - )

WELK BEDRAG MAG U ALS HULPMIDDEL AFTREKKEN?

U mag dan aftrekken:

Koopsom                             4.000           

Eigen bijdrage 25%           1.000

Resteert                                3.000

Vergoeding verzekering  2.600

Blijft over: aftrek                  400

Als u alles zelf betaalt mag het gehele bedrag afgetrokken worden.

Extra vervoerskosten: taxi, openbaar vervoer, auto,
ambulancevervoer naar arts, ziekenhuis, fysio etc.

Voor aftrek komen in aanmerking de werkelijke kosten, in dit praktijk-

voorbeeld kunnen de autokosten als volgt berekend worden:

Totaal aantal gereden kilometers in het jaar 2.584 KM, deze zijn aangetoond met APK keuringsrapporten, verbruik 1 op 14

Totaal gereden km’s naar ziekenhuizen en tandarts 1.438 km, bewijs

door agenda en afspraken briefjes, MRB p. jaar  252,-

Het is een dieselauto, nieuw aangeschaft afschrijving degressief 10%

per jaar v.d. boekwaarde ad 9.860,- gemiddelde dieselprijs in dat jaar  1,20, verzekering 66,39 p. maand, garage nota’s 889,-

Berekening kosten per km:

DIEET op voorschrift arts of diëtiste

Hiervoor is een schriftelijke dieetverklaring nodig,

Formulier kan van de belasting site gedownload worden

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

         De kosten zijn een rechtstreeks gevolg van de ziekte/invaliditeit.

         De ziekte duurt langer dan 1 jaar of gaat min. 1 jaar duren.

         Bedoeld voor incontinente personen, slechtzienden, personen met

         been- en heupprothesen, zwakzinnigen, chronische ziekten zoals huidziekten.

         Onder kleding vallen ook celstofluiers en pageslips en de extra kosten van wassen van kleding en beddengoed.

         Aftrek € 300 p.j. , bij uitgaven boven de € 600 , aftrek van € 750.

         Bewijs van de ziekte is nodig, b.v. nota’s van de luiers/pageslips.

 

Medisch noodzakelijke extra gezinshulp

      Nodig i.v.m. ziekte/ invaliditeit

      Rekening/kwitantie met datum, bedrag, n.a.w. gegevens gezinshulp of instantie.

•Aftrek voor het meerdere boven het drempelbedrag

Na overlijden aftrekbaar t/m de maand van overlijden +3 maanden daarna.

 

Giftenaftrek

      Periodieke Giften

Aan een ANBI of een in Nederland of een lidstaat van de EU gevestigde vereniging met minstens 25 leden, volledig rechtsbevoegd, ingeschreven bij de
K v K.

         Schriftelijke overeenkomstig voor minstens 5 jaar.

         Uitbetaling minstens 1 x per jaar.

         Onbeperkt aftrekbaar ( geen min. of max. grens ).

         Gewone giften aan een ANBI.

         Gewone giften aan een culturele ANBI ( opslag 25% ).

Voor de laatste 2 soorten max. 10% van het verzamelinkomen.

 

Afzien van een vrijwilligersvergoeding

      De ANBI heeft een schriftelijke verklaring afgegeven

      U kan aanspraak maken op de genoemde vergoeding

      De instelling is bereid en in staat om de vergoeding te betalen

      U heeft zelf bepaald dat u de vergoeding wil schenken

 

Persoons Gebonden Budget

De opbrengst uit het PGB is in principe vrijgesteld voor de Inkomstenbelasting.

Echter als de budgethouder niet gehele bedrag gebruikt voor de inkoop van zorg, maar zelf ook een deel van de zorgtaken verricht dan wordt het niet aan derden uitbetaalde PGB-bedrag beschouwd als resultaat uit overige werk. Op verzoek kan het SVB-loonheffing inhouden.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
(Regeling verschilt per gemeente)

Wie komen in aanmerking:

         Personen met een bijstandsuitkering

         AOW genieters

         Personen met een inkomen ongeveer gelijk aan bijstandsuitkering

         Kleine ondernemers met een minimuminkomen.

Met ingang van 1-1-2018 is de kostendelersnorm van toepassing op

Kosten delende medebewoners van 21 jaar en ouder.

 

Inkomensgrenzen

      Echtpaar bijstandsuitkering                             < 1.418 p. maand

      Echtpaar AOW                                         < 1.596 p. maand

      Echtpaar, partner geen AOW                          < 1.585 p. maand

      Alleenstaande ouder bijstand                         <    993 p. maand

      Alleenstaande ouder AOW                    < 1.162 p. maand

      Alleenstaande bijstand                                    <    993 p. maand

      Alleenstaande AOW                               < 1.162 p. maand

      Kwijtschelding op basis van de betalingscapaciteit en het vermogen op 31 december voorgaand jaar.

Renteaftrek voor vakantiewoning

Een echtpaar bracht de weekenden, feestdagen, schoolvakanties en vrije dagen door in hun vakantiewoning(eigendom). Daar vierden ze ook hun verjaardagen en ontvingen ze visite en logees. Doordeweeks hadden ze een huurwoning elders. Is de rente over de lening voor de vakantiewoning aftrekbaar? De inspecteur vond van niet. Om te beginnen verbleven ze maar 170 nachten in de vakantiewoning en bovendien was permanente bewoning van deze woning niet toegestaan. Het Hof Den Haag zag dat anders. Een vakantiewoning kan best een ‘eigen woning’ in fiscale zin zijn, ook als permanente bewoning niet is toegestaan. Van belang is of een vakantiewoning het ‘middelpunt van de persoonlijke belangen’ is. En dat kan ook het geval zijn als iemand op jaarbasis meer tijd elders spendeert. De vakantiewoning is in dit geval hoofdverblijf, dus de rente is gewoon aftrekbaar (ECLI:NL:GHDHA:2018:1416).

De feitelijke situatie is doorslaggevend om te bepalen waar iemands middelpunt van persoonlijke belangen is en dus waar de fiscale woonplaats is. De uitspraak leest u terug op www.rechtspraak.nl

      De eigen woning in de zin van de wet IB 2001 is het HOOFDVERBLIJF.

      Het Hoofdverblijf = De centrale levensplaats v.h. gezin, dit wordt naar de feitelijke omstandigheden beoordeeld.

      Men kan maar èèn woning als hoofdverblijf hebben.

      Deze uitspraak is alleen van belang voor personen met een huurwoning en een eigen vakantiewoning.

      ( Bij 2 eigen woningen valt er altijd 1 in Box 1 en 1 in Box 3).

Eigenlijk is uit dit arrest gebleken dat alleen bewezen moet worden  dat er veel dagen in het vakantiehuis zijn doorgebracht en ook welke dagen, echte objectieve criteria zijn door het Hof niet aangegeven.

Berekening Box 3 belasting
Gegeven : Echtpaar gezamenlijk vermogen per 1-1-2017 € 250.000

Berekening Box 3 belasting
Gegeven: Echtpaar gezamenlijk vermogen per 1-1-2018 € 250.000

Verdeling 50-50, vrij pp € 30.000

      1e schijf 70.800

      67% =                                    44.376  à                       0,36% =      159

      33% =                                    23.364  à                       5,38% =   1.256

      2e schijf 24.200

      21% =                                       5.082 à                       0,36% =         18

• 79% =                                        19.118 à                        5,38% =   1.028

                                                                                                            _______

      Totaal                                                                                               2.461

 

 

      Tarief 30%                                                                IB = p.p  738 = 0,59%

BELASTINGTARIEVEN 2019 E.V.

JONGER DAN AOW LEEFTIJD:

B.I meer dan

niet meer dan

2019

2020

2021

0

20384

36,65%

37,05%

37,05%

20384

34300

38,10%

37,80%

37,05%

34300

68507

38,10%

37,80%

37,05%

68507

 

51,75%

50,20%

49,50%

OUDER DAN AOW LEEFTIJD:

B.I meer dan

niet meer dan

2019

2020

2021

0

20384

18,75%

19,15%

19,15%

20384

34300

20,20%

19,90%

19,15%

34300

68507

38,10%

37,80%

37,05%

68507

 

51,75%

50,20%

49,50%

 

Aanpassing Eigen Woning Forfait vanaf 2019
= belasting betalen over je “woongenot”

Schermafdruk 2017-12-31 13.49.48.png

 

Afbouw belastingaftrek hypotheekrente

Vermindering 3e schijf IB (52%) met 0,5% per jaar.

      In 2017 is dit dus 50%

      In 2018 is dit dus 49,5%

      In 2019 is dit dus 49%

      In 2020 verlaging met 3% naar 46 %

      In 2021                                          43,00%

      In 2022                                          40,00%

      In 2023                                            37,05 %

 

Gaat de Eigen Woning naar Box 3?

      De Wet IB 2001 is mede gebaseerd op een aantal principes die na 1945 de opzet en bouwstenen van ons belastingstelsel hebben gevormd.

      Er kan van deze opzet niet afgeweken worden voor individuele zaken, daarvoor moet er eerst een algehele herziening van de wetkomen.

      Bij verhuizing naar Box 3 is de hypotheekrente als geheel niet meer aftrekbaar.

      De belangrijkste pijlers zijn “De Bronnentheorie” en de “Rangordeverdeling” binnen de boxen.

Het bronnenstelsel in de wet IB

Is een van de grondslagen van de wet IB 2001, er is alleen sprake van belast  voordeel als dit voordeel ontspringt aan een inkomstenbron.

       Er is sprake van een bron als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

 1.     Deelname aan het economisch verkeer

  2.    Het oogmerk om voordeel te behalen 

  3.    Voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn.

 

Wat is het nut van de bronnentheorie

Kan van pas komen bij de beoordeling of een bepaalde opbrengst belast is of niet.

      Als een bepaalde opbrengst niet uit aan een bron voortkomt is deze onbelast. (B.v. letselschade uitkeringen)

      Als een bron verkocht wordt is de opbrengst (of winst hierop) niet belast omdat de opbrengsten in verleden al belast zijn geweest. (B.v. winst op de eigen woning)

 

Voorbeelden van een bron:

Arbeid (Box 1)

      Eigen woning (Box 1)

      Aanmerkelijk aandelenbelang (Box 2)

      Bepaalde vermogensbestanddelen in Box 3 zoals:

  Banksaldi

  Beleggingen

  Onroerende zaken

  Leningen en vorderingen

  Rechten op periodieke uitkeringen

RANGORDEREGELING tussen en binnen de boxen

      Geeft regels voor situaties waarin een voordeel in meer dan 1 box in aanmerking kan worden genomen.

      Hoofdregel: Voordeel wordt genomen in de eerstgenoemde box en binnen een box in de eerstgenoemde bepaling in die box.

      Box 1 gaat voor Box 3 en binnen Box 1 gaat winst voor loon.

      Dit betekent tevens dat een voordeel dat vrijgesteld is in Box 1 niet meer in box 2 of Box 3 belast kan worden.

      Binnen Box 1 kan een voordeel dat voor de winst is vrijgesteld niet meer als loon in aanmerking kan worden genomen.

      Als een voordeel in Box 1 of Box 2 wordt belast kan het niet meer in Box 3 worden belast.

Conclusie

      AANGEZIEN:

      Er nu nog hypotheken voor 30 jaar worden afgesloten op basis van renteaftrek.

      Bij wijziging van deze methodiek zullen gezinnen in financiële problemen komen.

      Een zodanige belastingherziening zeker vele jaren zal duren.

      De eigen woning al sinds 1945 als een inkomstenbron wordt gezien waarbij de kosten van de bron aftrekbaar zijn.

Zal het nog decennia duren om een zodanige wijziging te realiseren!!!!!