KBO Almere

opgericht op 8 april 1986

 

De Bijsluiter is het mededelingenblad van de KBO Almere en verschijnt 10 maal per jaar. Het is het informatieblad voor KBO-leden en belangstellenden in Almere.

 

Bestuur:

Voorz.: dhr. J. Raadschelders   voorzitter.almere@kboflevoland.nl

Secr.: mw. P.J.M. van Dielen   Vollenhoveschans 13 1324 HS Almere

                                           telefoon 036 53 62 642

                                           secretaris.almere@kboflevoland.nl 

Penningm.: dhr. C. Hoogland    penningmeester.almere@kboflevoland.nl

Evenementen: vacature           evenementen.almere@kboflevoland.nl

Ledenadmin.:  vacature            ledenadministratie.almere@kboflevoland.nl

Lid: dhr. J. de Joode              

 

Geestelijk adviseur:               pastoor S.L. Koppers

 

Contactpersonen:

Attentie/felicitaties:               mw. J.F. de Reijke, 036 53 39 820

KBO/PCOB Magazine:              dhr. J. van Riel, 06 421 00 386

Ouderenadviseur/cliëntondersteuner   dhr. C. Hoogland, 06 42 45 8306

                                           mw. drs. E.M. Hollander-Sollart, 036 52 95 374

Reiscommissie:                      dhr. J. Hollander, 036 52 95 374

 

Internetsite:                                  www.kboflevoland.nl

 

Contributie voor 2018 bedraagt € 25,- p.p. en € 46,- per (echt-)paar per jaar en dient jaarlijks voor 30 april te zijn overgemaakt naar bankrekening NL64 INGB 0004 657972 t.n.v. KBO Almere. Automatische incasso’s worden per 31 mei geïnd.

 

Wilt u informatie over lidmaatschap KBO Almere dan kunt u contact opnemen met het bovengenoemde secretariaatsadres.

 

Redactie

 

Mw. I.F.R. Korte           (eindredacteur) 06 231 88 610

 

Redactieadres:              Leonard Bernsteinstraat 1, 1311 KP Almere

E-mail:                       redactie.almere@kboflevoland.nl 

 

De redactie behoudt zich het recht voor zo nodig teksten in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen. Bent u het met een wijziging of niet plaatsen van uw kopij oneens, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur.