Aan het begin van het nieuwe jaar

 

Ik wens je een maan

En een roos en een vis

Het mooiste wat er is

Een pen en een sok en

Een koek op je bord

Van al wat je nodig hebt

Nooit iets te kort

Een jaar zonder zorgen

Een oog zonder traan

Ik zal je wel helpen

Als ’t moeilijk zal gaan.

 

 

 

Uit: 1001 gedichten

 

 

 

 

Van de Bestuurstafel

De eerste bestuursvergadering van 2019 zit er alweer op. Er is natuurlijk gesproken over de kerstbrunch van december j.l. Ondanks dat zich toch wel minder mensen hadden aangemeld dan bij het avond kerstdiner, was het een succes; er was een grote keus aan lekker eten en het was gezellig. Van der Valk heeft geprobeerd de sfeer van een diner te brengen door alle gordijnen dicht te doen; heel geslaagd! Toch hoorden wij om ons heen veel mensen zeggen dat ze het ’s avonds leuker vonden. Het valt niet mee om het iedereen naar de zin te maken, want ook gingen er veel stemmen op van mensen die het heel fijn vonden dat ze nu niet ’s avonds de deur uit hoefden. We hebben besloten om de komende Kerst weer ’s avonds een kerstdiner te organiseren. En we gaan het gewoon per jaar bekijken.

 

Goed nieuws voor de mensen die hulp vragen bij de Gemeente. Voor huishoudelijke hulp bijvoorbeeld werd de eigen bijdrage altijd berekend naar inkomen; nu is dat € 17,50 ongeacht het inkomen. Wel zijn er geruchten dat de hulp voor mensen die geïndiceerd zijn voor 3,5 uur hulp, nu teruggebracht gaat worden naar 2 uur. Het is belangrijk dat men bij de hulpvraag ondersteuning vraagt van een cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek alsmede bij het gesprek met de leverancier van de huishoudelijke hulp; wellicht dat deze kan zorgen dat er niet beknibbeld wordt op het aantal uren hulp.

 

De Hema in Almere Buiten gaat op maandag pas om 11 uur open – nogal laat om dan nog te ontbijten. We besluiten om het Hema ontbijt voor Almere Buiten te verplaatsen naar de 1e dinsdag van de maand, om 09.30 uur. In Almere Stad verandert er niets, daar gaat de Hema elke maandag nog steeds om 09.00 uur open en kan men nog steeds op de 1e maandag van de maand een ontbijt gebruiken.

 

De leden van het Bestuur gaan op 24 januari a.s. naar een grote bijeenkomst die georganiseerd wordt door de Gemeente. O.a. zullen wethouder Aldrik Dijkstra (Senioren) (die wij op onze themamiddag in november hebben gehoord) en wethouder Loes Ypma (Wonen) aan het woord komen.

Het gaat hier om het programma ‘(G)oud in Almere’.  Er zijn vele deelnemers aan deze middag, vooral van organisaties en instanties die met, door en voor ouderen werken. Het doel is om te praten en overeenstemming te bereiken over de 3 doelen van dit programma: Eenzaamheid, Wonen en Zorg & Welzijn. Door middel van presentaties en groepsgesprekken hoopt men vele ideeën op tafel te krijgen hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

En verder gaan de leden van het bestuur zich al voorbereiden op de ALV van 11 maart 2019. Er moeten nog diverse jaaroverzichten op tafel komen. Werk aan de winkel dus!!!

Philomeen van Dielen, secretaris

 

 

 

Van de Redactie

Het jaar 2019 is alweer een maand op dreef. Ongetwijfeld zullen er in dit nieuwe jaar weer mooie dingen gebeuren. Dat hopen wij oprecht en wensen wij u het van harte toe. Maar het leven blijft voor iedereen een afwisseling van blije en minder blije gebeurtenissen.

We blikken met u terug en vooruit.

 

Ø  Eerst denken we aan de kersttoespraak van onze koning waarin hij o.a. zei dat de Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Hierbij doelde hij op goed werkende initiatieven vanuit de bevolking in eigen buurt en wijkgericht. De koning zei ook dat Nederland anno 2018 de beste plek ter wereld is om te wonen, te werken en te leven. Dat hebben de inwoners van Scheveningen tijdens de nieuwjaarsnacht vast niet gedacht. Wat een catastrofe en het gevolg van een gedoogbeleid waardoor het in ons land wel meer escaleert.

Ø  Wij hebben ook de nieuwjaarsreceptie voor de KBO-leden achter de rug. Het was sowieso een gezellige en goed verzorgde middag, waarbij we elkaar hebben kunnen ontmoeten. Wij vertrouwen erop dat er in het nieuwe jaar nog meer van dit soort gezellige en soms interessante middagen zullen volgen. Met enige trots hebben we kunnen constateren, dat er altijd weer mensen zijn die graag assisteren bij het presenteren van een hapje en een drankje.

Ø  Toen na Parijs, met zijn verschrikkelijke rellen, ook de gele hesjes in ons land verschenen, om de burgerlijke ontevredenheid te uiten, waren we even angstig maar de protesten verliepen in ons land rustig. Protesteren is een recht, maar dat wil niet zeggen dat je er een ‘burgeroorlog’ van mag maken. Toch hopen we dat het pensioenoverleg weer van start zal gaan, zodat er ooit nog eens een kleine pensioenverhoging in zit want nu met de verhoging van de energiekosten en de BTW, raken de gepensioneerden financieel steeds meer achterop.

Ø  Natuurlijk heeft u de voorstellen om te komen tot een klimaatbeleid gevolgd. Een en ander wordt nog doorberekend en dan zien we wel wat dit voor onze portemonnee voor uitwerking heeft. Bovendien moet het kabinet eerst nog besluiten hierover nemen.

Ø  Iets dichter bij huis zijn de Oostvaardersplassen. Eindelijk is er een gerechtelijke uitspraak geweest en we hopen van harte dat de natuur daar nu in evenwicht komt en door deskundigen in de gaten wordt gehouden.

Ø  In deze Bijsluiter treft u een artikel aan over de huishoudelijke hulp die in veel gevallen gekort wordt en waarvoor sinds 1 januari de eigen bijdrage via het CAK niet meer inkomensafhankelijk is maar een vast bedrag van € 17,50 per 4 weken. 

 

Tenslotte willen we u op het bericht m.b.t. het Hema-ontbijt attenderen.

Het Hema-ontbijt, voor de leden van de KBO, wordt met ingang van heden in Almere Buiten op de 1e dinsdag van de maand gehouden, om 09.30 uur, omdat de Hema daar per 1 januari jl. pas om 11 uur open gaat.

 

We willen u nog eens aan de woorden van onze voorzitter herinneren dat er binnen ons KBO–bestuur behoefte is aan nieuwe bestuursleden.

Deze keer zult u ‘van de voorzitter’ missen daar de heer Jacques Raadschelders van een fijne vakantie aan het genieten was en niet in de gelegenheid om een stukje te schrijven. Wel berichten vanaf ‘de bestuurstafel’.

Tevens zult u bijdragen terug kunnen vinden van onder andere:

ü  de reiscommissie met alle informatie omtrent de vakantieweek naar Made in september

ü  Wim van Putten met ‘Herinneringen’

ü  Corrie en Wim Kanis n.a.v. de dagtocht naar Kevelaer

ü  de penningmeester over berichtgeving vanuit de ING

ü  informatie over de Belastingservice van de KBO-PCOB

ü  wat achtergronden omtrent Valentijnsdag.

 

Wij hopen dat wij u met deze Bijsluiter weer wat leesplezier geven.

De Redactie

 

 

 

 

Huishoudelijke Hulp.

In de meeste gevallen heeft u van uw huishoudelijke hulp te horen gekregen aan het begin van het jaar, dat de uren hulp minder worden. Wij, de onafhankelijke cliëntondersteuners van de KBO, vragen die leden die huishoudelijke hulp ontvangen via de gemeente (WMO) ons dat te melden.

Wij doen er alles aan om dit aan te kaarten bij de gemeente in samenwerking met ‘de pilot’. (Zie vorige Bijsluiter.)

Bent u niet tevreden met de vermindering van uw uren huishoudelijke hulp, laat het weten aan: Claude Hoogland, Jacques Raadschelders of Elly Hollander. U vindt onze telefoonnummers in de Bijsluiter. Wij vragen naar uw naam, de zorginstelling waarvan u huishoudelijke hulp krijgt, uw geboortedatum en telefoonnummer. Wij hopen u op deze manier te kunnen helpen.

Elly Hollander

Cliëntondersteuner KBO Almere


 

 

Klant van de ING?

Misschien bent u klant bij de ING dan hebt u op 18 oktober 2018 onderstaand bericht ontvangen.

Mocht u dit gelezen hebben en u wordt benaderd door bedrijven/

banken/financiële intermediairs, etc. die claimen wel iets voor u kunnen regelen op dit gebied dan moet u zich allereerst afvragen waarom iemand u belt! Dat doen dit soort bedrijven niet om er niets aan te verdienen. Dus wees gewaarschuwd want als het fout gaat dan leert de praktijk dat het niet zo eenvoudig is om gedane zaken te corrigeren. De ‘voorwaarden Betaalrekening’ is daarnaast voor de meeste klanten een onleesbaar stuk dus wees gewaarschuwd.

Claude Hoogland, penningmeester

 

“Beste klant,

In 2019 gaat in Nederland de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) in. Misschien heb je hier al van gehoord? Het belangrijkste voor jou: straks kun je andere bedrijven toegang geven tot je betaalrekening. Bijvoorbeeld om een betaling voor je te doen of om rekeninginformatie op te halen.

Gebruik maken van deze nieuwe betaaldiensten? Het kan maar hoeft niet

Wil je geen gebruik maken van dit soort diensten? Geen probleem, jij beslist. Je bepaalt altijd zelf wie je toegang geeft tot je rekening. We hebben alle informatie over de mogelijkheden die PSD2 biedt voor je op een rijtje gezet op ing.nl/psd2.

Door PSD2 passen we ook onze voorwaarden aan

De aangepaste Voorwaarden Betaalrekening gaan in op 1 januari 2019 en vind je op ing.nl/psd2.

Meer weten? Kijk dan op ing.nl/psd2.

Met vriendelijke groet,

Annet van der Hoek
Directeur Klantenservice“