Opdat wij niet vergeten

Vele decennia later
Dragen mensen nog de littekens op hun ziel 
Dreunt oorlog door in verdere generaties

Vele decennia later 
Zwijgen mensen 
Vergeten mensen 
Mensen leven door
Vele decennia later

Leven de gestorvenen voort in het verdriet
Getracht door de pijn van een periode vol ellende
In de hoop dat niemand dit meer hoeft mee te maken 
Want het gevoel van de oorlog sterft nooit

 

Daan van Bruggen, 18 jaar

 

 

 

 

Noot van de redactie

Bovenstaand gedicht is één van de vier winnende gedichten van de dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’, die elk jaar gehouden wordt onder jongeren van 14 tot 19 jaar. De winnaars daarvan lezen hun gedicht voor tijdens de Nationale Herdenking op de Dam en tijdens herdenkingen in de voormalige kampen Westerbork, Amersfoort en Vught.


 

 

Van de voorzitter

De verkiezingen zijn inmiddels geweest en Almere heeft twaalf partijen in de raad gekozen. Een aantal partijen is aan het onderhandelen over een collegeprogramma voor de komende jaren.

Hoe dat eruit komt te zien, is altijd verrassend; er wordt gewoon gedeald met de speerpunten van de verschillende partijen die straks het college gaan vormen. Wij zijn er uiteraard erg benieuwd naar.

 

Na drie-en-een-half jaar overleg wordt door de nieuwe raad het Wmo-beleid vastgesteld.

Bij de laatst gehouden themamiddag vroeg ik de aanwezigen of het bekend is waar of u terecht kunt als u hulp nodig heeft. Sommigen antwoorden “dan ga ik naar mijn kinderen” maar verder kwamen er geen opties naar voren.

Wij worden bv. regelmatig geconfronteerd met zeer lange wachttijden voordat een cliënt weet óf en hoeveel uur huishoudelijke hulp hij/zij krijgt toegewezen. Wij vinden dat dit moet verbeteren.

 

Wij gaan proberen samen met de gemeente een voorlichtingsactie te starten voor alle Almeerders met betrekking tot de mogelijkheden van de Wmo.

Maar u als KBO-lid kunt natuurlijk ook met al uw vragen terecht bij onze eigen Ouderenadviseurs (zie pag. 2). Zij staan u graag met raad en daad bij.

Jacques Raadschelders

 


 

Van de bestuurstafel door de secretaris

 

Tijdens de recente bestuursvergadering op 9 april heeft het bestuur de activiteiten van de maand april op een rijtje gezet.

Op 11 april zal het voltallige bestuur de jaarlijkse Voorjaarsvergadering van KBO Flevoland bijwonen, ditmaal in Dronten. Alle bestuursleden van alle afdelingen in Flevoland zullen deelnemen aan deze vergadering. Er worden dan ook diverse onderwerpen besproken die spelen in de verschillende afdelingen. Ook wordt het Jaarverslag van KBO Flevoland gepresenteerd.

Op 13 april zullen de voorzitter en de penningmeester een werkconferentie bijwonen over het rapport ‘KBO-PCOB Vernieuwt!’ Dit rapport behandelt de plannen voor de toekomst van de KBO-PCOB met name de visie, de missie, de identiteit en de strategie van KBO-PCOB in de toekomst. Er wordt nagedacht over de vernieuwing die nodig is om de komende generatie ouderen aan te spreken. Dit zou kunnen betekenen dat in de toekomst nog meer betaalde consulenten aangetrokken moeten worden om dit mogelijk te maken.

Op 19 april is er in Lelystad een kennismakingsbijeenkomst voor de Vrijwillige Ouderenadviseurs van de diverse KBO-afdelingen met  de per 1-1-2018 aangestelde regioconsulent de heer Albert Roetman.

Op 23 april heeft de voorzitter een gesprek met Joost Nellen bij de Gemeente Almere.  Joost Nellen, van Bureau Vannimwegen, houdt zich bezig met veranderingen in de samenleving en hoe ouderen zich hieraan aanpassen. Hij helpt organisaties om dit te inventariseren teneinde hier iets mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld dat mensen die hulp behoeven, de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Onze volgende maandelijkse bestuursvergadering zal plaatsvinden op 7 mei 2018.

We vermelden nog even dat de opbrengst van de collecte tijdens de eucharistieviering op 12 maart € 114,70 bedroeg. Dit bedrag is weggebracht naar het Almeerse Voedselloket.

Philomeen van Dielen


 

Van de penningmeester

Graag wil ik alle leden die reeds betaald hebben of een automatische incasso hebben afgegeven bedanken voor het feit dat nu al tweederde van alle contributie binnen is of nog zal binnenkomen via de automatische incasso (31-05-2018).

Zoals ik in de vorige Bijsluiter heb aangegeven, zie ik graag alle betalingen voor 30-04-2018 binnenkomen of u belt mij uiterlijk 27-04-2018 op voor een automatische incasso.

U kunt mij op tel.: 06-42458306 of 06-48089185 bereiken.

Claude Hoogland

 

 

Begin van de lente

 

Bloemen zullen bloeien

wanneer de lente komt

bomen zullen weer gaan groeien

bloemen zullen bloeien

lammetjes gaan stoeien

winter is nu uitgegromd

bloemen zullen bloeien

wanneer de lente komt

 

Na van der Welle

 

Bron: www.gedichtensite.nl