De hazelaar

 

Onverwacht mij tegen

in ’t nog winters jaar

op de sprong der wegen

bloeit de hazelaar.

 

Tegen ’t licht gehangen

slingertjes van goud;

aarzelend, bevangen

raak ik aan het hout.

 

Trillend dwaalt van boven

’t fijne wolken los

en met bloei bestoven

in het naakte bos.

 

Blijf ik in een beven

teruggehouden staan

en ik raak nog even

‘t donker stamhout aan.

 

Ida Gerhardt

 

 

 

Hoewel wij nog enige weken te gaan hebben, wensen wij u alvast gezegende paasdagen!

 

 

In memoriam de heer Gerard Pels

Ons erelid, de heer Gerard Pels, is in februari op 102-jarige leeftijd overleden.

De afgelopen 3 jaar heeft hij nog trouw het Kerstdiner/brunch bijgewoond.

 

Gerard Pels werd in 1984 door de toenmalige pastor gevraagd om een afdeling van de KBO in Almere op te richten. Na veel onderzoek en het werven van leden, is in april 1985 de KBO-Almere opgericht. Op dat moment waren 35 leden aangetrokken. Gerard Pels was de eerste voorzitter. Uiteindelijk heeft hij in 1995 al zijn bestuurlijke functies neergelegd.

 

Voor zijn bewezen diensten ontving hij van de Unie KBO de Gouden Speld.

De heer Pels is elders in besloten kring gecremeerd.

Het Bestuur

 

Van de Redactie

Als we beginnen te zeggen dat we nu echt meer ‘weer- extremen’ te maken hebben dan komt het u vast bekend voor. Op 15 februari zijn er temperaturen gemeten van boven de 18 C. Dit is nog nooit eerder in Nederland voorgekomen. Zo was er in februari geen natuurijsbaan, maar een ijscokar. Maar pas op: ‘maart roert zijn staart en april doet wat hij wil’.

 

Er komt dit jaar nog een wet die het loslaten van ballonnen gaat verbieden. Dit ter bescherming van de (weide)dieren omdat er onverteerde stukken ballon in magen van dieren zijn aangetroffen.

 

De 9e editie van The Passion wordt op Witte Donderdag 18 april uitgezonden zowel op NPO 1 als op NPO 2 vanaf 20.30 uur. Deze keer live vanuit Dordrecht. Naast meerdere parochies in Nederland is ook dit jaar weer in Volendam een Kruiswegwandeling uitgezet. De Kruiswegwandeling is herkenbaar door ‘symbolen’ over het lijdensverhaal die u in uw eigen tempo kunt lopen. De wandeling start bij de Sint Vincentiuskerk te Volendam. Deze wandeling is op Aswoensdag door mgr. Hendriks (hulpisschop van het Bisdom Haarlem) geopend en wij kunnen hier vermelden dat hij al door de paus als opvolger van bisschop Punt is benoemd wanneer deze stopt.

 

Misschien wel nuttig dat u weet, dat er voor personen die u thuis op bezoek krijgt van b.v. de bezoekersgroep van de Bonifatiusparochie, de KBO, e.d., een VOG (Verklaring Omtrent Goedgedrag) door de organisatie die men vertegenwoordigt, bij de justitie is aangevraagd en afgegeven.

 

Eind februari kregen wij bericht dat ons erelid de heer Gerard Pels is overleden. Elders in deze Bijsluiter schrijft het bestuur een kort ‘in memoriam’.

 

Eindelijk is er een einde gekomen aan de zes jaar durende ‘soap’ over Holleeder die levenslang heeft gekregen. Het geheel was voor veel misdaadverslagevers entertainment ten top en dat zullen ze best wel missen.

 

Het Hema-ontbijt is in Almere Buiten geruisloos overgaan van de maandag naar de dinsdag en het is altijd weer heel gezellig.

Er komt in dat uur van alles ter sprake. De laatste keer was een van de aanwezigen in haar appartement gevallen. Doordat zij de sleutel van de voordeur in het slot had laten zitten, kon niemand binnenkomen om haar te helpen. Natuurlijk is het goed gekomen maar misschien een waarschuwing voor alleenwonenden om daar alert op te zijn.!!

 

Over de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 11 maart jl. verwijzen wij u naar een kort verslag in deze Bijsluiter op bladzijde 17 en 18.

 

En natuurlijk vindt u weer de gebruikelijke informatie over de themamiddagen en de reisjes, een kennismaking met een nieuw lid en de activiteitenagenda.

 

Tevens informatie over de procedure rondom indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de komende ‘Walk of Peace’, marketing in de zorg en het Arboretum van de Floriade.

Ook hebben wij wat informatie uit de ‘KBO-PCOB nieuwsbrief’ overgenomen.

 

Mocht u zelf eens wat kopij hebben voor De Bijsluiter dan houden wij ons van harte aanbevolen, want uiteindelijk is De Bijsluiter ook ons plaatselijke ledenblad. Dus ‘voor en door’ leden.

 

De redactie

LET OP!!!

In navolging van Almere Buiten is nu ook het HEMA-

Ontbijt in Almere Stad op de 1e dinsdag van de maand

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Pasen

 

Pasen, Pasen

luide klinken

nu de slag van

lerke en vinke

nu de stem

van mens en dier

Pasen, Pasen

wijdt het vuur

wijdt het licht

en pint de lampen

laat de verse wierook dampen

Halleluja

’t juk is af

van de dood en van het graf.

 

Guido Gezelle

 

 

 

Verenigingsnieuws vanuit KBO/PCOB Utrecht

In de maandelijkse nieuwsbrief van KBO/PCOB wordt de achterban vanuit Utrecht geïnformeerd over diverse zaken waar de vereniging mee bezig is maar ook waaraan leden kunnen deelnemen.

U kunt zich ook abonneren op deze digitale nieuwsbrief via de website www.kbo-pcob.nl

Hieronder een aantal items geciteerd uit de nieuwsbrief van maart 2019.

 

“Wie denkt met ons mee over de KBO-PCOB Academie?

We kregen al veel enthousiaste reacties op de nieuwe KBO-PCOB Academie. Heeft u al een kijkje genomen? Of de Academie al gebruikt? We willen de KBO-PCOB Academie graag voor én met u steeds beter maken. Dus vindt u het leuk om hierover telefonisch of bij ons op kantoor in Utrecht in gesprek te gaan, geef u dan op als ‘meedenker’. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl o.v.v. ‘Meedenker Academie’. We stellen uw bijdrage bijzonder op prijs!

 

Doe mee met ons online panel

Uw mening telt. Of het nu gaat om de zorg, koopkracht, veiligheid, digitalisering of zingeving. Regelmatig bevragen we ons KBO-PCOB seniorenpanel. De uitkomsten helpen ons in de belangenbehartiging en dienstverlening en versterken onze zichtbaarheid. Doe daarom mee.

 

Leden praten mee over magazine

Met de pen in de hand bladert een groep senioren op dinsdag 5 maart het nieuwste Magazine van KBO-PCOB door. Artikelen worden besproken en rubrieken geëvalueerd. De groep vormt het vaste lezerspanel van het magazine. Ieder kwartaal komen de leden bijeen om samen met de redactie te praten over inhoud en vormgeving. “Zo werken we voortdurend samen met de leden aan een nog beter magazine.”

 

Met 40% korting naar het Spoorwegmuseum

Geniet van een verrassend dagje uit in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Entree plus koffie met gebak voor slechts €15! Dat is maar liefst 40% korting op de reguliere entreeprijs.

De aanbieding geldt voor heel 2019. De tickets zijn te koop van 1 februari tot 1 oktober. Bestel uw kaartjes met de actiecode KBOPCOB.

Elke dinsdag is het Plusdag in het museum, met een nostalgisch programma. U kunt dan meedoen aan de gratis instaprondleidingen.”
 

Groene Stad Arboretum op de Floriade

 De basis van de expo in 2022 en van de stadswijk die daarna op het terrein verrijst is het Groene Stad Arboretum. Een alfabetisch geordende bomen- en plantenbibliotheek waar je straks letterlijk doorheen kunt lopen. Al deze bomen en planten gaan namelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonde, groene stad. Ze moeten passen bij een van de vier thema’s van de Floriade: voedsel, groen, energie of gezondheid. Op zo’n manier is nog nooit eerder een arboretum samengesteld. Alle bomen en planten worden ingezonden door de Nederlandse tuinbouwsector en zijn dus allemaal in Nederland gekweekt. Volgens de plannen wordt het arboretum ruim 8 hectare groot – de oppervlakte van maar liefst 16 voetbalvelden. Het is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor de expo ontwikkelde. In het plan is het Floriadeterrein in rechthoekige kavels opgedeeld. Tussen die kavels komen wegen met daarlangs groenstroken van vier meter breed: het arboretum. In elke groenstrook komen planten waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Zo loopt de verzameling op van A tot en met Z. De stadswijk die na afloop van de expo op het Floriadeterrein verrijst, moet de groenste en gezondste wijk worden. Daar gaan de bomen en planten uit het arboretum een wezenlijke bijdrage aan leveren. Denk bijvoorbeeld aan de stijging van de temperatuur in stedelijk gebied, een probleem waar we in de toekomst steeds vaker mee te maken krijgen. In het arboretum vind je straks bomen die de temperatuur in de stad kunnen verlagen. Of bomen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren door fijnstof uit de lucht te filteren. Maar ook planten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit krijgen er een plekje. Denk aan heesters die vruchten dragen, of bomen die goede nestelplekken bieden. Als het arboretum straks af is, kun je er verschillende routes doorheen lopen. Zo komt er een ‘energizing-route’ en een ‘feeding-route’, waarbij je langs planten wandelt die met het thema energie of voedsel te maken hebben. Maar er zijn nog veel meer ideeën voor bijzondere routes.

Bron: notitie over de Floriade

 

Noot van de redactie

De komende tijd zullen wij regelmatig wat aandacht besteden aan de ontwikkelingen rondom de Floriade. Hét evenement dat Almere nog meer op de kaart zal zetten.