Zomer in Nederland!

 

 

Eindelijk weer zomer, weer zon
Ik wou dat dit alle dagen kon
In Nederland is nu geen regen
Want daar kan ik heel slecht tegen
Lekker bakken op het strand
Want het is zomer in Nederland!
Een zacht windje stroomt langs je heen
En je wordt bruin van top tot teen
In een bikini lopen is nu niet meer raar
Met een mooi kapsel en volume in je haar
Iedereen in het water op een band
Yes, het is zomer in Nederland!

 

 

 

Van de voorzitter

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en inmiddels is een nieuw college van B&W aangetreden.

Het bestuur is benieuwd hoe de zorg voor onze doelgroep wordt vormgegeven. Immers de nieuwe raad zal een beslissing moeten nemen met betrekking tot de vaststelling van de ‘Ondersteuningsprofielen’.

In een presentatie tijdens een overleg van het BSO+ door een verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente is een aantal zaken duidelijk geworden. Wij zijn vol verwachting hoe dat er in de praktijk voor de ouderen uit gaat zien.

 

Door u van informatie te voorzien over wat er zoal in de buurthuizen te doen is, hopen wij dat het onderwerp ‘eenzaamheid’ voor u minder aan de orde komt. Buurthuizen zijn in bijna alle wijken van Almere aanwezig en veelal redelijk makkelijk te bereiken via OV of desnoods met uw vervoerspas.

 

Wij streven ernaar om een boekje te maken waar belangrijke informatie is te vinden en waar u ook antwoord kunt vinden op uw hulpvraag.

Het bestuur wil in de themamiddag van oktober of november de verantwoordelijke wethouder uitnodigen zodat u informatie krijgt over het door de gemeente te voeren ouderenbeleid in de komende jaren.

 

De samenwerking met de PCOB vraagt de komende tijd ook onze aandacht met name in de gezamenlijke belangenbehartiging richting de lokale overheid.

 

Uiteraard wenst het bestuur u een mooie zomer met aangename temperaturen en veel plezier. Geniet ervan.

Jacques Raadschelders


 

Van de redactie

Al is het in principe afgezaagd om telkens met het weer te beginnen, we komen er deze keer zeker niet onderuit, want iedereen praat erover en heeft ervan genoten. Temperaturen van tegen de 30 graden, tropische buien met veel regen, hagel en modderstromen kun je toch niet negeren. Wat er zich tegen eind mei en begin juni heeft afgespeeld, zo vroeg in het jaar, is nog nooit voorgekomen, aldus de weermannen en -vrouwen waar het geweldig interessant voor is. De verantwoordelijken, zowel in gemeenten als provincies krabben zich achter hun oren over eventuele maatregelen en de verzekeringen tellen de schade op. Nu maar afwachten wat de zomer ons zal brengen aan zon.

 

Op zaterdag 19 mei zijn we live getuige geweest van het huwelijk prins Harry en Meghan Markle. Een historische dag voor het Engelse vorstenhuis op een stralende dag waar, na de voltrekking van het huwelijk in de St. George’s Chapel, een tocht in open koets plaats vond. Zij gaan nu door het leven als hertog en hertogin van Sussex en Sussex is een graafschap in Zuid-Engeland. Degenen die hebben gekeken naar dit sprookjeshuwelijk konden genieten van al die pracht en praal waarbij de lange sleep van de bruidsjurk direct onderwerp van gesprek was. Maar vlak daarbij ook niet de verscheidenheid aan hoedjes en prachtige jurken uit. Leuk om te zien.

 

Sinds 25 mei is de AVG van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat houdt dat in? Algemeen gesproken is het ingesteld als verplichting aan overheid, bedrijven, stichtingen, verenigingen, etc. om zeer zorgvuldig met onze privégegevens (maar ook foto’s, e.d.) en het publiek maken daarvan om te gaan.

Kort gezegd bijvoorbeeld: foto’s van een gezellige bijeenkomst, HEMA ontbijt, o.i.d. mogen wij niet meer zonder toestemming van de personen die op de foto staan in De Bijsluiter afdrukken of bij een groepsfoto van communicanten dan moeten de ouders, omdat deze kinderen jonger zijn dan 16 jaar, toestemming geven voor plaatsing in het kerkblad.

 

Dat de wolf zich langzaam opdringt in Nederland houdt de gemoederen bezig. Dat hij zich in Almere vertoont zal niet zo gauw gebeuren aangezien hij zich meestal in grensstreken ophoudt.

Lelystad Airport: zowel de regering als de tegen- en voorstanders van het vliegveld Lelystad hebben eind mei een vliegtuig boven Lelystad, de Veluwe en de Flevopolder laten vliegen om het geluid ervan te meten. De tegenstanders konden niet anders zeggen dat het geluid wel meeviel, maar gebruikten meteen als tegenargument dat het vliegtuig nu niet beladen was……

 

Wat kunt u verder lezen in deze Bijsluiter?

*  Natuurlijk de gebruikelijke bijdragen van de voorzitter en de evenementencommissie.

*  Een verslag van de dagtocht naar Den Bosch mag zeker niet ontbreken evenals de rubriek ‘Van de bestuurstafel’.

*  De aankondiging van de dagtocht in september en het daarbij behorende inschrijfformulier vindt middenin op pagina 12 en 13.

*  Het vervolg op een eerder geplaatst artikel van Wim van Putten over robots.

*  Een overpeinzing ‘Om over na te denken’.

*  De bijdrage van Wim Kanis met betrekking tot de ‘Walk of Peace’ die dit jaar op 23 augustus wordt gehouden in Amsterdam.

 

Ook de redactie wenst u een paar fijne zomermaanden toe!

De redactie

 

Felicitaties

Alle jarigen van de maand juli en augustus feliciteren wij van harte en wensen wij een fijne verjaardag toe.

“Verjaren is vergaren van wijsheid en geduld, dingen om te bewaren, tot het leven is vervuld.”

Het Bestuur

Van de bestuurstafel

Als een soort vervolg op het gesprek van de voorzitter met Joost Nellen (gemeente Almere) over de zorg, hebben we het plan besproken om de heer A. Dijkstra (van de ChristenUnie), wethouder van zorg in Almere, een keer uit te nodigen. Dit kan - eventueel op een themamiddag - om te praten over de zorg en alles uit te leggen over waar men terecht kan voor welke specifieke zorgvraag.

 

Mw. Van Riel en mw. Van Dielen zijn naar een bijeenkomst geweest die was georganiseerd door de Gemeente Almere: ‘Meedenken over beweegruimte (voor ouderen)’. De bijeenkomst werd geleid door Peter Post, beleidsmedewerker van de Gemeente. Onderliggende gedachte was dat veel ouderen de sportschool/fitnesscentrum niet vaak bezoeken; er is voor velen van hen een hoge drempel om daar naartoe te gaan. Veel ouderen zouden misschien wel meer willen bewegen, wandelen, fietsen, etc. dan zij nu doen. Maar hoe en waar? Er waren die avond een paar vertegenwoordigers van zelf opgezette clubjes die met mensen, niet zozeer ouderen, samen sporten, wandelen, nordic walking, etc. Zij maken gebruik van fietspaden in en om Almere. Zij maken ook gebruik van de diverse ‘apparaten’ die de Gemeente langs de fietspaden heeft geplaatst, waar mensen kunnen rekken en strekken, buikspier-oefeningen doen en andere vormen van (kracht)training.

De vraag was of ouderen hier gebruik van zouden maken. Misschien, maar wel minder. Wellicht is het mogelijk om bepaalde wandeltochtjes op te zetten voor ouderen in het bos of iets dergelijks. Dan zou ook de mogelijkheid daar moeten zijn om vanaf een verzamelpunt de mensen op te pikken en naar wandelpaden buiten Almere te brengen. Wat ook voor ouderen prettig is: meer banken en rustpunten langs de paden en ook plaatsen te regelen waar onderweg iets te drinken kan worden verkregen, koffie of water/frisdrank.

De heer Post heeft alle ideeën genoteerd en we krijgen binnenkort een verslag van deze avond. Wij zijn benieuwd en in blijde afwachting!!!

Gezien het bovenstaande is het wellicht mogelijk om zoiets te organiseren in samenwerking met De Schoor, waarmee we onlangs in gesprek zijn geweest.

 

Ik wens u allen een fijne zomer!

Philomeen van Dielen, secretaris