Dan zal ik leven

 

 

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond

Opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf.

Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden

Veranderd.

 

De ochtendmist trekt op.

Ik dacht een dorre vlakte te zien.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren waarin de

Korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.

Heuvels golven de verte in, bergopwaarts en worden

Wolken.

 

Daarachter, kristal geworden, verblindend,

De zee, die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.

Wij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft

Geroepen.

 

 

 Huub Oosterhuis

 

 

 

Van de bestuurstafel

De afgelopen maand zijn we ondanks de coronabeperkingen er toch in geslaagd om gesprekken te voeren met twee kandidaten voor het bestuur en we hebben heugelijk nieuws.

Per 1 maart zijn als bestuurslid toegetreden mevrouw Willy Ceelie, voor de functie van penningmeester, en mevrouw Ans van Koutrik als algemeen bestuurslid. Verderop in deze Bijsluiter stellen zij zich vast aan u voor.

In de eerstvolgende ALV zullen zij zich dan persoonlijk aan u kunnen voorstellen en naar ik verwacht zult u uw goedkeuring hieraan geven evenals aan de andere wisselingen in de bestuurssamenstelling.

 

En zoals het elk jaar gaat, wordt het weer gewoon lente en ook dit jaar met een nieuw geluid. De nieuwe kerk is ingezegend, er zijn vernieuwingen bij KBO Almere en in het vorige KBO-PCOB magazine heeft u ook kunnen lezen over de nieuwe koers die KBO-PCOB wil gaan varen.

Wat mij daarin zelf aansprak was het feit dat er nu een aantal werkgroepen is geformeerd waarin naast leden van de beide ledenraden ook specifieke expertise wordt ingezet.

Ook wordt een marketingcampagne ontwikkeld om leden en kader te behouden en te werven. Er is zeker behoefte aan het “aan boord halen van vitale senioren die zich willen inzetten voor de thema’s die ertoe doen voor senioren: koopkracht, pensioenen, wonen en zingeving, maar ook ontmoeting”.

 

Tegelijkertijd denk ik dan …. waarom wachten op een ledenwerfcampagne vanuit Nieuwegein als we ook binnen onze eigen familie- en kennissenkring mensen enthousiast kunnen maken om lid te worden van KBO Almere.

Wij zijn in onze stad helaas nog de enige actieve ouderenbond en hoewel we binnen Flevoland met 600 leden wel de grootste afdeling zijn, kunnen we best nog wel wat groeien. Want hoe meer leden, hoe meer stemmen en hoe groter de invloed kan zijn bij gemeentelijke politiek, diverse overlegorganen en instellingen.

 

Demografisch zal het aantal senioren in Almere de komende jaren significant sterker stijgen dan in de rest van Nederland, dus lijkt het mij zinvol om ons als seniorengroep ook te verenigen.

Daarnaast biedt het lidmaatschap ook diverse mogelijkheden om generatiegenoten te ontmoeten.

 

Rest mij nog om Claude Hoogland, die de afgelopen jaren het penningmeesterschap heeft vervuld, van harte te bedanken voor zijn inzet en zorgvuldig beheer van de financiën en hem het beste te wensen voor de toekomst.

En voor u allen: een gezegende paastijd en goede gezondheid!

Ingeborg Korte, voorzitter a.i.

 

 

 

Van de Redactie

Beginnen we meestal al met het weer, deze keer kunnen we er echt niet om omheen, want in februari hebben we bijzondere weerextremen gehad die recent niet meer voorkwamen.

In tijd van vier dagen daalde de temperatuur tot 15 graden onder nul en een week later was het plaatselijk 19 graden boven nul. Hoe het ook zij: de lente is nu in het land, ondanks de soms onstuimige buien en het eerste kievitsei is begin maart gevonden. Als we eraan denken dat zo’n vogel, geheel onbeschermd, in een kuiltje in het open veld zijn eieren uitbroedt, zijn wij wel beter af met een verwarming die als het koud wordt automatisch aanslaat.

 

Het doet ons goed, te vernemen dat steeds meer mensen het vaccin tegen het coronavirus hebben geaccepteerd en gelukkig kunnen we daarvoor sinds kort in Almere Haven terecht.  Zo wordt onze samenleving, naar we hopen, steeds meer virusbestendig. Mocht u nog geen oproep hebben gehad, wacht u rustig af. U wordt niet overgeslagen.

Pastor Paul Leferink (pastor in Zeewolde) meldde ons dat het definitief is dat er op het terrein van de Floriade een Tiny Church komt. Desgewenst kunt u een donatie overmaken voor dit mooie doel. (Zie https://fruitfulcity.nl/uw-steun-is-welkom/)

De verkiezingen liggen (gelukkig) alweer achter ons, want om telkens weer dezelfde lijsttrekkers op de televisie te zien, was ook niet alles. Bovendien ging het er dit jaar soms wel erg hard aan toe en werd nogal ‘op de man’ gespeeld. Nu kijken wat er van al de beloftes uitkomt. Het is jammer dat we moeilijk aan de weet komen wie van u schriftelijk heeft gestemd. Waarschijnlijk komen er wel landelijke cijfers. Hoewel voor sommigen wat verwarrend, was het een mooie oplossing om schriftelijk en/of gespreid te kunnen stemmen.

In het weekend van 29 maart begint de ZOMERTIJD en gaat de klok een uur VOORUIT. Heerlijk …… weer langere avonden… Maar dat wil niet zeggen dat we uit de coronaperikelen zijn. De Keukenhof bv. mag 20 maart niet open en er zo zijn wel zo’n 20 miljoen bloembollen de grond in gegaan. Bovendien is het wachten op de horeca tot die weer open mag.

De nieuwe katholieke kerk in Muziekwijk is op zondag 7 maart door de bisschop van Haarlem plechtig ingezegend. Daar is veel aan vooraf gegaan. Het redactielid Wim van Putten schrijft daar een artikel over.

Tenslotte wensen wij u succes met het ‘nieuwe winkelen’. Bent u niet zo handig op uw computer en wilt u in principe toch een kwartiertje winkelen reserveren bij b.v. Blokker of Hema, etc. vraag dan even hulp bij vrienden, buurtjes of één van de KBO-leden.

Op donderdag 1 april (Witte Donderdag) wordt de The Passion 2021 vanuit Eindoven op de televisie uitgezonden. Het is helaas niet voor publiek toegankelijk.

 

Wij wensen u gezegende paasdagen en wij hopen met u, op betere tijden en die komen, dat is zeker.

 

De redactie

 

 

Ouder worden is als het klimmen van een berg

Hoe hoger je komt, hoe meer kracht je nodig hebt,

Maar hoe verder je kunt zien!

 

Ingmar Bergman

 

 

 

De nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Geachte leden,

Ik ben Willy Ceelie, 73 jaar oud. De laatste twintig jaar voor mijn pensioen heb ik gewerkt in Amsterdam bij het Dekenaat van Amsterdam en de Stichting het Begijnhof.  Ik heb twee zonen en drie kleinkinderen. Mijn jongste zoon woont ook in Almere. Ik woon vanaf 2017 in Almere. De keuze om te verhuizen vanuit Hoorn had te maken met de zorg voor mijn man. Mijn man is de laatste fase zijn leven liefdevol verpleegd in het zorgcentrum Buitenhaeghe.  Ik heb veel hobby’s o.a. culinair koken, fietsen, wandelen, zwemmen en bridgen.  Helaas door corona kunnen veel activiteiten niet plaatsvinden.  Ik ben door Ingeborg Korte gevraagd om het penningmeesterschap op mij te nemen.  Op dit moment kan ik nog niet goed overzien wat de werkzaamheden inhouden. Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat ik goed word ingewerkt.  Ik hoop dat de coronamaatregelen snel versoepeld worden en ik mij persoonlijk aan u kan voorstellen.

 

Hallo allemaal,

Ik ben Ans van Koutrik, ik ben 76 jaar en woon zelfstandig in Almere. Ik heb een zoon en een dochter en 4 klein kinderen. Ik ben sinds 2010 weduwe. 

Ik hou erg veel van handwerken, lezen, zingen en loop graag een rondje met mijn hond Bowie.

Ik heb ooit een formulier ingevuld waarop ik vermeld heb dat ik bestuurslid ben geweest bij de dierenbescherming en een koor.

Dit is aanleiding geweest om mij te benaderen voor de functie van bestuurslid.

 

Pasen een nieuw begin

Op het moment dat ik mij achter mijn computer nestelde, kreeg ik een telefoontje van een dame van de KRO, die ter ore was gekomen dat wij in Almere een nieuwe kerk in gebruik hadden genomen. Of zij in de Goede Week langs mocht komen om een radio-opname te maken voor het programma dat zij presenteert. Dat was natuurlijk oké. Veel van de lezers van deze Bijsluiter zullen hoogstwaarschijnlijk ook het artikel over onze nieuwe kerk in de Telegraaf hebben gelezen. Daarnaast besteedde het Nederlands Dagblad en Katholiek Nieuwsblad aandacht aan de opening en in gebruik name van het nieuwe gebouw. Aan aandacht ontbreekt het gelukkig niet! Maar ten gevolge van de interviews en de vele vrijwilligerswerkzaamheden merk ik bij mijzelf dat ik een beetje de binding met de tijd aan het verliezen ben. Komende week is het al Palmzondag, eind maart, en dus is het alweer bijna Pasen. Pasen is vanzelfsprekend het draaipunt van het christelijk geloof. Ons hele geloof in de persoon van Jezus van Nazareth is zinloos als Hij niet uit de doden zou zijn opgestaan. Het Paasmysterie van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus is de kern van ons geloof. Maar hoe leg je dit mysterie uit? Dood is toch dood, zou je toch zeggen! Dat klopt ook, maar door het geloof van de apostelen, door hun ontmoetingen met de verrezen Heer, zijn wij gaan geloven dat Hij daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. De mens Jezus was echt dood en begraven. Maar God de Vader heeft Hem bij de hand genomen en ten leven gewekt. Voor de leerlingen was dit een ongelooflijke ervaring, maar het was wel waar, want veertig dagen en nachten hebben zij vervolgens met Hem gegeten en gedronken. En een dode kan niet eten en drinken. Een levende wel!

 

Dit verhaal, deze geloofservaring is sindsdien van generatie op generatie doorverteld. En die vertellen we dit jaar weer. In een nieuwe kerk, in een andere omgeving. Maar de boodschap blijft hetzelfde. Christus heeft de dood overwonnen. De dood is niet meer. Pasen is een nieuw begin voor de mensheid.

 

De parochie heeft ook een nieuw begin gemaakt. Wij zijn verhuisd naar een nieuwe behuizing, maar het verhaal wat we daar vertellen en de mensen die het vertellen zijn dezelfde gebleven. En dat is maar goed ook, want mensen willen zekerheid en vastigheid in een wereld die verre van zeker en vast is.

 

Laten we hopen en bidden dat de coronapandemie door de vaccinaties zo langzamerhand op z’n end loop en dat wij weer een beetje ontspannen kunnen gaan leven. Zo wordt Pasen in een andere betekenis ook een nieuw begin!

 

Ik wens u een zalig Paasfeest

Pastoor Sandor Koppers

 

 

 

 

 

Op donderdag 8 april is het 45 jaar geleden dat in Almere een eigen KBO afdeling is opgericht!

 

Helaas kunnen wij dit niet nu met z’n allen vieren maar wij zullen er met de Algemene Ledenvergadering, die we in september hopen te organiseren, zeker aandacht aan geven.

 

Het feestje houden we dus nog even tegoed.

 

 

 

Nog even volhouden…

Tja met deze uitspraak bemoedigen wij elkaar al een heel jaar. Diverse leden zijn al voor de eerste keer ingeënt en de tweede prik staat voor hen dan ook al gepland. Het geeft een rustig gevoel als we straks allemaal zijn ingeënt. Alhoewel het vaccin pas echt werkt 1 á 2 weken na de laatste vaccinatie, aldus de richtlijnen van het RIVM, dus alsnog even een paar dagen voorzichtig zijn na de laatste prik. Maar het geeft een heel goed gevoel als wij ons weer veiliger kunnen voelen als straks het normale leven weer langzamerhand op gang gaat komen.

Het zal toch nog wel de zomer duren voor we weer op pad met u kunnen. Als ik sommige leden spreek, staan ze te popelen om weer met ons mee een weekje of midweek op vakantie te kunnen, of een dagtocht mee te beleven. Ik beloof u, zo gauw de aanbiedingen binnen komen, gaan we meteen een paar leuke uitstapjes boeken. Maar op dit moment geldt nog steeds: nog even geduld.

 

Even iets anders, misschien om u te waarschuwen deel ik graag een paar van mijn ervaringen met u. Van de week kreeg ik een paar vreemde mailtjes in mijn ‘Postvak In’. Een van de SNS-bank dat mijn pas binnenkort verliep en dat ik die heel makkelijk kon activeren door op een link te drukken. Aanvankelijk denk je nog oh, jee, goed dat ik dit bericht zie, om het volgende moment te denken, wat raar, we hebben helemaal geen rekening bij de SNS-bank, laat staan een pas.

Tja, er wordt vaak voor gewaarschuwd en nu krijg je zelf zo’n bericht. Maar …. ik heb het meteen met Ctrl/Alt/Delete toetsen alle drie tegelijk ingedrukt, en dan is het in een keer weg, zelfs komt het niet in de prullenbak. Dus ik ben het in een keer kwijt, maar toch voelt het vervelend.

Nog vervelender vond ik een dag later een bericht dat ik mijn zorgkosten van de VGN nog moest betalen. Via de knop Ideal zou dat zo zijn opgelost. En ja hoor, dit noemen ze nu fishing mail. Maar ook hier ging ik niet op in, omdat ook dat eenvoudig was, wij zijn voor onze ziektekosten helemaal niet aangesloten bij de VGN. Toch heb ik even met hen gebeld, ja het was hen bekend, en zij vonden het prettig van mij een telefoontje te krijgen, zodat ze wisten dat de oplichters nog steeds aan het proberen (fishing) waren.

Maar goed de radertjes werkten meteen omdat je van beide geen klant bent, maar ja, als je nu van (een van) beide wél klant bent……

Mijn advies is: mocht u een betaalverzoek krijgen van ondernemingen, maar zelfs van je kinderen, bijvoorbeeld via WhatsApp, neem eerst contact op met de afzender en dan niet via een telefoonnummer in het bericht, maar gewoon, via de officiële buitenlijnen.

Ik vond het een rare week daardoor, maar we zijn nu denk ik nog meer alert op deze manier van criminaliteit. Het was me een weekje wel, maar die eindigde met een oproep voor mijn echtgenoot om gevaccineerd te worden en dat voelde wel heel prettig ten slotte.

 

Ik wens u het allerbeste, houd nog (even) vol, het einde is inzicht van het opgesloten zitten in de lockdown. Blijf voorzichtig en gezond en hopelijk over een paar maandjes weer tot ziens op een reisje, dagtocht en of themamiddag.

Samen blijven we sterk, houden wij ons goed en blijven wij er zijn voor elkaar.

 

Elly Hollander, vicevoorzitter a.i.

 

 

 

 

De St. Bonifatius te Almere is een feit en een ode aan de vrijwilligers        

Op 1 maart jl. had ik een afspraak voor een interview met pastoor Sandor Koppers vanwege de ingebruikneming van de katholieke Bonifatiuskerk aan de Contrabasweg.

Bij het betreden van het parkeerterrein van de kerk moest ik denken aan Pinksteren 2015 toen de pastoor Sandor met wat parochianen naar deze plek zijn gefietst waar hij vertelde dat hopelijk daar een nieuwe katholieke kerk gebouwd zou gaan worden. Niet iedereen wilde dat, maar het is gelukt, want op 1 mei 2019 ging de eerste paal de grond in en op 15 februari jl. heeft Sandor officieel de sleutels van de Bonifatiuskerk in ontvangst genomen.

 

Maar daarmee was hij nog niet bouwpastoor af, want er lag nog gigantisch veel werk te wachten. Maar daartoe was ruim van tevoren een korps van vrijwilligers geformeerd en twee personen die het coördineren op zich hebben genomen. Selma Brooks-Boot voor de huishoudelijke zaken, schoonmaak en catering en Cees Wetter voor de technische zaken en het aansturen van de vrijwilligers. 

Om de 42 vrijwilligers qua kennis, kracht en beschikbare uren efficiënt in te zetten, is er een ‘vrijwilligersapp’ gemaakt en via deze app werden de vrijwilligers opgeroepen.

“Telkens weer moest erop worden toegezien dat er, in verband met corona, niet te veel mensen tegelijk op de werkplek aanwezig waren” vertelde Cees Wetter die mij rondleidde.

Zo ging er bijvoorbeeld in laatste week van februari een app uit om op zaterdag 28 februari met een aantal mensen naar de Lichtboog te komen. De katholieke kerk verliet op die dag de Lichtboog en het gebouw moest schoon worden afgeleverd. Het is geweldig hoe de vrijwilligers dit hebben opgepakt en zelfs op zaterdag deze klus hebben geklaard. Selma was vol lof richting vrijwilligers.

 

Een mooi voorbeeld van de groepsapp is de komst van de kerkbanken die op het parkeerterrein zouden worden afgeleverd. Daarvoor is er een app rondgegaan met de vraag “Wie kan en wil helpen met de banken naar binnen te sjouwen?” Ook dit is goed gekomen.

 

Dan is er een atrium (binnentuin). Is mooi natuurlijk, maar vereiste wel dat de aarde van het parkeerterrein, door de kerk, naar de binnentuin moest worden getransporteerd. Daar waren negen kruiwagens voor beschikbaar en er is ruim 300 keer heen en weer gereden.

Dat niet iedereen zulk zwaar werk aankan, is duidelijk en dat hoeft ook niet. Er waren ook mensen nodig voor de geluids- installatie, inrichten van de sacristie, het keukentje, de administratie, de vergaderruimte, elektricienswerk, etc. etc.

Natuurlijk zijn er ook professionals ingeschakeld. Al was het maar voor de opbouw van het orgel of het stemmen van de vleugel.

Er is een 72 meter lang religieus kunstwerk op doek aangekocht dat is gemaakt door de kunstenaar Théodore Strawinsky en wordt over twee muren in de kerk aangebracht. Het stelt zoals in een stripverhaal, beeld voor beeld, het leven van Jezus voor dat begint bij de Zijn doop in de Jordaan.

 

In de ‘zijbeuken’ van de kerk is een Mariakapel en een ‘dagkapel’ ingericht waar men in stilte neer kan knielen en een kaarsje kan opsteken.

 

Na mijn rondje langs de diverse ruimten op de bovenverdieping, zijn we geëindigd in de multifunctionele ruimte met een bar en een keukentje op de begane grond. Het is een ruimte waar zitjes zijn gecreëerd en mensen kunnen samenkomen. Naar verluidt hebben er al gesprekken plaatsgevonden met potentiële huurders en ik heb horen fluisteren dat de KBO een optie heeft genomen om er de ALV te houden.

 

Natuurlijk komen er emoties na 26 jaar Lichtboog naar boven en die hebben te maken met ‘rouwen en trouwen’. Bovendien vinden velen het jammer, dat de verhuizing ten koste gaat van het ‘samen kerk’ zijn met onze protestante broeders en zusters. Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken over de voortgang van de gezamenlijke diaconale activiteiten dankzij de caritas vanuit de PCI (Parochiële Caritasinstellingen). En bovendien zullen, vooralsnog, ook de kerkelijke samenkomsten in Goede Rede in Almere Haven, vanuit de werkgroep oecumene blijven plaatsvinden.

 

Tijdens mijn bezoek op 1 maart was prioriteit nummer één dat de kerkzaal op zondag 7 maart, voor de voorlopige plechtige inzegening er netjes uit zou zien, zodat de bisschop zich trots kon voelen in dit geheel nieuwe Godshuis. Jammer genoeg mochten er, vanwege corona maar 30 parochianen deze bijzondere kerkdienst live, zonder een zangkoor, meemaken. (Redactie: Wel waren er uiteindelijk die zondag ruim 100 mensen via een livestream verbonden en konden dus op afstand de viering mee beleven.)

 

Toen ik met een hoofd vol informatie naar mijn auto liep, realiseerde ik me dat Sandor mazzel heeft gehad met zo’n geweldig stel vrijwilligers. Maar Sandor was ook met van alles bezig “En dat gaat al weken zo” zei mijn gids Cees.

 

Moge Sandor, met  Gods hulp, de kracht krijgen om als pastoor een levende parochiegemeenschap op te bouwen, voor iedereen. De basis is al gelegd!

 

 Wim van Putten