Dagtocht maandag 18 mei 2020

In het voorjaar nemen wij u per bus, boot en treintje mee naar Dordrecht.  Dordrecht kreeg al in 1220 stadsrechten en is daarmee de oudste stad van Nederland. We gaan vanaf Sleeuwijk een afwisselende tocht maken naar Dordrecht met een lunch (soep en broodjes) aan boord. Vanwege het historische karakter is de binnenstad van Dordrecht voor een bus niet echt goed te bereiken, daarom gaan we met een elektrisch treintje naar de binnenstad en maken daar een rondrit van een uur. Daarna is er nog een pauze in Dordrecht om de binnenstad te bekijken of een terrasje te nemen. Wij verwachten rond 18.00 uur weer in Almere terug te zijn. Wij gaan met één bus, dat betekent vol is vol en starten de dagtocht op de drie bekende opstapplaatsen. Zie ook het onderstaande inschrijfformulier.

Als reiscommissie bevelen wij u deze dagtocht van harte aan.

U kunt instappen op drie plaatsen:

 

8.15 uur       Almere Haven, Binnenhof, voor ingang parkeergarage achter DEEN

8.30 uur       Almere Stad, Metropolestraat (hoek Landdrostdreef t.o. de Aldi)

8.45 uur       Almere Buiten: Torontostraat/hoek New Yorkweg (nabij de ingang van Gamma).

 

De kosten voor deze dag bedragen € 58,50 per deelnemer. Introducees betalen € 10,- extra.

U vindt in deze Bijsluiter een inschrijfformulier, dat u vóór 25 april 2020 dient op te sturen naar:

J.L. Hollander, Guadeloupestraat 26,

1339 ME Almere  -  tel 036-5295374 of 06-36141925.

 

Uw betaling dient u tegelijkertijd met uw inschrijfformulier over te maken op rekening NL64 INGB 0004 6579 72 t.n.v. KBO Almere, o.v.v. Dordrecht 2020.

Wij hopen u op dinsdag 18 mei 2020 graag te ontmoeten.

Elly en Jan Hollander, Reiscommissie KBO Almere

INSCHRIJFFORMULIER Dagtocht Dordrecht

maandag 18 mei 2020

Naam: hr./mevr.

 

 

Naam: hr./mevr.

Straat en huisnummer:

 

 

Straat en huisnummer:

Postcode:

 

Postcode:

Telefoonnummer:

 

 

Telefoonnummer:

Mobiele nummer:

 

 

Mobiele nummer:

 

Lid  KBO      ja/nee   

Lid  PCOB    ja/nee

Introducé      ja/nee

 

(omcirkelen wat van toepassing is)

Lid  KBO        ja/nee

Lid  PCOB      ja/nee

Introducé        ja/nee

 

(omcirkelen wat toepassing is)

Rollator                   ja / nee

 

(Doorstrepen wat NIET van toepassing is)

Rollator                   ja / nee

 

(doorstrepen wat NIET van toepassing is)

Dieet: 

 

 

Dieet:

 

 

Opstapplaats: (svp aankruisen wat van toepassing is)

0  Haven 8.15 u              0  Stad 8.30 u                 0  Buiten 8.45 u  

Formulier opsturen naar: J.L. Hollander

Guadeloupestraat 26

1339 ME Almere


 

Om alvast te noteren in uw agenda

 

Activiteiten 2020

Datum

Soort activiteit

Plaats en tijd

1e dinsdag v.d. maand

Ontbijt bij de Hema in Almere Stad en Almere Buiten

Aanvang 9.30 uur

9 maart

Algemene Ledenvergadering en Bingo

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang zie Home

20 april

Lezing over 75 jaar Bevrijding door de Commissaris v.d. Koning in Flevoland dhr. Verbeek

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang 14.00 uur

11 mei

Dhr. Wesseling vertelt over veiligheid*

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang 14.00 uur

8 juni

Selma Boot vertelt over de nieuwbouw van de RK-kerk in Muziekwijk

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang 14.00 uur

14 sept.

BINGO

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang 14.00 uur

12 okt.

Lezing over Pampus*

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang 14.00 uur

9 nov.

Workshop kaarten maken*

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang 14.00 uur

14 dec.

Kerststukjes maken

De Lichtboog

Klokkeluiderstraat 10

Aanvang 14.00 uur

Dec ?

Kerstviering

PM

 

* Is nog geen definitieve invulling van de middag.

 

De themamiddagen, m.u.v. de Algemene Ledenvergadering, zijn ook toegankelijk voor PCOB-leden en potentiële KBO-leden.

 

 

 

 

 

Ingezonden aankondiging lenteconcert 28 maart 2020

Op 28 maart a.s. geeft het Almere+ koor weer het jaarlijkse concert.

Locatie:       de kerkzaal van het Leger de Heils, Pianoweg 117 Almere.

Aanvang:     14.00 uur, zaal open 13.30 uur.

Prijs:           € 10,00 consumptie in de pauze inbegrepen.

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar en op donderdagmiddag in buurthuis Meenten/Grienden.

Medewerking van zangcoach Erna Eugster en enkele van haar leerlingen.

Algehele leiding dirigent Gerard Poot.