KBO Afdeling Noordoostpolder

                         

   2020                                                                 


Over Digid  
Brandveiligheid Januari 2020   WH
Tips tegen inbraak Februari 2020     WH
Rijbewijs keuring Maart 2020      WH
Inloopspreekuur Openbaar vervoer April 2020         WH
Hulp bij invullen Inkomstenbelasting  2019
 
Mantelzorg  
Kom in beweging in Noordoostpolder!  
Help mee om veilig te blijven autorijden  
Aanmelden bij de Nieuwsbrief KBO-PCOB voor de actualiteit   (alle nieuws uit eerste hand op je computer, smartphone of ipad)  
Vallen  
Een kinderspiegel  (Judith Herzberg)  
   
   
   


 

 


 


Januari 2020

 

 

Januari 2020.

De tijd vliegt, dat zult u vast en zeker onderschrijven. Zo volgen de feestdagen naar mijn mening met steeds kortere afstanden elkaar op; de ene is amper voorbij of de andere staat al voor de deur.

Ik geef ook deels de schuld aan de reclames. Hoe vroeg zijn de pepernoten en chocoladeletters al niet in de aanbieding. Sinterklaas staat nog met geen voet in het land of de kersttierelantijnen schreeuwen: “Koop me! “ De aanschaf en de plaatsing van de kerstversiering zelf is al zo vroeg, dat met de kerstdagen de geur en de kleur ervan af zijn. Opruimen dus. Derde kerstdag wordt Nationale Inpakdag. Wie houdt zich er nog aan, dat eerst op de zondag na Driekoningen de stal weer naar zolder gaat?

Oliebollen, appelflappen en wat nog voor meer moderne baksels liggen weer voor weggeefprijzen in de schappen.

Erg belangrijk is de rol die het vuurwerk speelt. Maanden vantevoren knalt het naar lieve lust. Het oude jaar verdrijven, het nieuwe jaar vreugdevol binnenhalen of de boze geesten een beter heenkomen laten zoeken, wie kent nog de betekenis? Enkel de zo hard mogelijke knal en voor een ander de overlast tellen nog.

Hebben wij al dat geknal nodig? We zullen met gemengde gevoelens terugkijken op het afgelopen jaar. Was hij alleen maar zwaar? Of waren er ook gebeurtenissen en personen die ons kracht en inspiratie gaven om met vertrouwen 2020 in te gaan? Laten we aan de voorbije kerst denken: een magnifiek voorbeeld hoe God vertrouwen in ons mensen stelt door ons zijn Zoon toe te vertrouwen.

Door dat beeld het nieuwe jaar mee in te nemen zal het voor ons een gezegend nieuw jaar worden.

Wim Hilbers.


 

Elektronica.

 

Wanneer vroeger bij mij thuis het water kookte en de fluit dat schel liet weten, dan zei mijn moeder altijd: “Ik kom er aan.”

Mijn autonavigatie geeft tijdig aan wanneer ik naar links of rechts moet en ze ( ik heb gekozen voor een vrouwenstem) herhaalt dat. Ik antwoord: “Ja, ja dat doe ik al “.

Vrienden van mij hebben een huis met gazon en een vijver en een grasmaairobot. Toen ik er weer eens op bezoek was, kwam er ook een klein buurmeisje kijken. Toen de robot al maaiende recht op de vijver afstoof, riep ze: “Stop, stop, je valt in de vijver.”

Mijn zoon heeft een robotstofzuiger, die wanneer hij klaar is zelf zijn laadstation weer opzoekt. Mijn zoon ziet dat en zegt: “Zo, het klusje weer geklaard?”

Die vooruitgang gaat steeds verder; zo zijn er poppen die hele zinnetjes zeggen, zijn er robots die je helpen maar ook eenvoudige antwoorden kunnen geven, apps die van verre de verwarming, verlichting, bewaking van je huis kunnen regelen. Enzovoort.

Die ontwikkeling is niet te stoppen en ik vraag me af; moeten we in de toekomst gaan praten tegen het een of ander apparaat, of via een elektronisch systeem. Blijft het persoonlijk contact nog wel gewaarborgd? Te weinig handen, te duur, te ver weg en ga zo maar door.

Nog iets: ik vind de bediening van al die dingen zo ingewikkeld, de knopjes zijn zo klein, er zitten zo veel dingen op die ik helemaal niet nodig heb, er gaat zo gemakkelijk iets fout. Hoe kan ik dat herstellen?

En toch, ik kan die ontwikkelingen niet stoppen, ze halen me in, ze pakken me in en daarom

probeer ik dat wat voor mij noodzakelijk of interessant is toch maar enigszins te volgen.

Ook u loopt er tegenaan! U moet echter niet alles voor zoete koek slikken, maar wel bedenken, dat zou voor mij ook wel eens nuttig of noodzakelijk zijn en er dan toch maar heel voorzichtig aan beginnen.

Wim Hilbers

 


Februari 2020

Februari 2020

Op meerdere plaatsen in mijn huis liggen boeken en ik moet nodig opruiming houden. Wat mij tegenhoudt is, dat ik dan elk boek weer in handen heb en dan er een stukje in lees om even weer op te roepen waarover het boek ging. Dat schiet echt niet op. Even bladeren: O ja, dat was wel een erg uitgesponnen verhaal, dat was heerlijk spannend, dat was het lezen eigenlijk niet waard, dat was leerzaam, en helemaal fout in de opruimstatus: die boeken wil ik houden. En het ene verhaal heeft meer dan het andere bijgedragen in mijn vorming, mijn kijk op de wereld en op mijn medemens. Was dat altijd wel winst?
Je ontmoet mensen en je hoort hun verhalen en je neemt die in je op. Je gaat ze ook vergelijken met je eigen ervaringen. Die ander heeft al zoveel meegemaakt in zijn leven bijvoorbeeld met zijn kinderen, die heeft al jong een dierbare verloren, die heeft nog nooit geluk gehad goede buren te hebben, die is altijd de klos bij reorganisaties, diens verhaal over hoe groen het gras bij hem is neem je ook met een korreltje zout, je ziet door de opgeblazen story’s heen. Je denkt aan je eigen situatie, je neemt de verhalen van hen mee en onbewust vormen ze je om zelf sterker te staan. En zelf? Onze verhalen hebben ook invloed op het denken en doen en laten van de ander. Beseffen we dat altijd wel en zijn we daarom voorzichtig met wat rondbazuinen? Zo voedt de een de ander. Het mag nooit de reden zijn om de mond maar dicht te houden.
We hebben 2 februari jl. Maria Lichtmis gehad. De jonge Jezus, de eerstgeboren zoon, werd volgens goed joods gebruik opgedragen in de tempel in Jeruzalem. Van Nazareth naar Jeruzalem en weer terug dat waren stevige en lange en meerdaagse wandelingen. Onderweg zal ook wel het nodige besproken zijn en meegenomen in de harten om daar thuis nog eens over te hebben of er voordeel mee te doen.
Onze weg is ook lang en ook niet altijd even gemakkelijk. Daarom is het goed, dat er kaarsjes zijn die met Maria Lichtmis gewijd zijn niet alleen voor de vieringen, maar ook om ons op onze levensweg bij te staan.
Wim Hilbers.


Herhaling.

Mijn kleindochter van zeven zegt tegen mij; Opa, ik ken een raadseltje.
“Het is groen en het skiet van de helling af.”
“Zou het niet weten.” “Een skiwi”.
Nog één. “Het is geel en het hangt achter een auto.”
Ik speel de niet wetende opa.
“Een banaanhanger.”
“Het is oranje; misschien ook wel niet.”
“Een misschienasappeltje.”
En zo gaat het nog even door. Het brengt me terug bij onze eigen kinderen. Op een bepaald moment kwamen die op de proppen met van die onschuldige raadseltjes, later gevolgd door grapjes over poep en pies, toen volgden, groter geworden, pikante mopjes en daarna moppen waarvan we zeiden: “Nu is het mooi geweest.” Ze toonden de fasen van hun ontwikkeling aan.
Ik vraag me af, zou de huidige jeugd ze straks nog wel mondeling vertellen, zodat ze de reactie zien – dat is immers de helft van de mop – of gaat dat in de toekomst per IPod, tablet en dergelijke.
Wim Hilbers


maart 2020

 

Maart 2020.


Je hebt tegenwoordig tv-programma’s waarin je het beste kunt worden: zanger, danser, kok,
koekjesbakker, smid en ga zo maar door. Ook de kampioenschappen in elke tak van sport
struikelen over elkaar. In het weekend is er haast elke dag wel een sporter nummer één.
Opgeklopt en het worden eendaags vliegen. Het zal wel bij de moderne tijd horen.
Maart is de maand waarin wij St.Jozef herdenken. Wat voor vakman zou hij geweest zijn ? Ik
stel me zo voor een man, die gewoon rechttoe rechtaan zijn beroep uitoefende, een goed
product maakte, zonder poespas een stukje werk afleverde, dat gezien mocht worden en dat
voor een eerlijke prijs. Hoewel hij vaak langs de weg getimmerd zal hebben, zal hij zich nooit
op de borst geklopt hebben van zie mij eens.
Naar mijn mening is de tegenwoordige maat : zie mij eens iets bijzonders zijn en wie de top
niet haalt, die wordt afgebrand. Ze vergeten m.i. wel, dat wie zo toegejuicht wordt zich ervan
bewust moet zijn dat het een gave is die haar/hem zo hoog bracht en dat dat verplichtingen
met zich meebrengt en dat niet alleen in de sport- en showwereld maar bovenal in de echte.
Een beetje nederigheid is zeker op zijn plaats. Laten we derhalve matig zijn met onze
lofuitingen voor deze eendaags godinnen en goden en ze maar met een wel beter wetende
glimlach bekijken. Richten we liever onze aandacht op hen die eenvoudig en zonder poespas
hun werk verrichten. Laten we die zo nu en dan een pluim op de hoed steken en die blijft
langer zitten dan dat “de beste” gedoe. Dat levert ons vast en zeker een schouderklopje van St.
Jozef op.
Wim Hilbers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verleden – Heden - Toekomst

Kerkvader.
Er loopt een kerkvader langs de rand van strand en zee. Hij is zo diep in gedachten verzonken,
dat hij bijna zou struikelen over een kind, dat bezig is met zijn schepje de zee in een klein kuiltje
te scheppen. Weer terug in de werkelijkheid vraagt hij het kindje wat het aan het doen is.
“Dat zie je toch. Ik ben bezig de grote zee in het kuiltje te scheppen.”
“Dat is onmogelijk, dat lukt je niet. Je kunt er beter mee stoppen. “
“Zo is het voor u ook niet mogelijk het geheim van de Drievuldigheid te ontrafelen. Houdt u
daar dan ook maar mee op.”


Theoloog/socioloog.
Er loopt een geleerde langs de rand van strand en zee te overdenken wat de verlichting heeft
betekend voor samenleving en religie. Hij is daar zo druk mee bezig, dat hij op het laatste
moment een kind bemerkt die met een handpompje bezig is de zee in een kuiltje te pompen.
Hier herhaalt zich het verhaal van de onmogelijkheden van beider doen en laten.
 

Politicus.
Er loopt een politicus langs de rand van strand en zee de ene na de andere mogelijkheid af te
wegen om eens de wereldvrede te verwezenlijken. Kansen tenover, maar er zijn even veel leiders
met egoïstische doeleinden. Weer zit daar een kind, dat met een motorpompje doende is de
weidse zee in een kleine kuil over te hevelen.
Opnieuw ontvouwt zich het verhaal, dat beiden doende zijn met zaken die onmogelijk zijn.
 

Klimaatdeskundige.
Er loopt een klimaatdeskundige langs de rand van strand en zee op een tablet te berekenen hoe
de gevolgen van de klimaatveranderingen in goede banen te leiden zijn. Daar zit weer dat kind nu
met een GPS-gestuurde pomp de zee over te pompen in een kuil in het zand. Er volgt een
discussie, waarna beiden inzien dat hun doelen niet gehaald kunnen worden.
 

Vluchteling.
De laatste vluchteling, dorstig en hongerig, sleept zich uit de zee het verlaten strand op. Gelukkig
zie hij iets verderop nog wat bewegen. Naderbij gekomen ziet hij, dat een robot hem opwacht.
Een computerstem klinkt: “Je bent het laatste schepsel. Game is over.”
Wim Hilbers.


april 2020

 

 

April 2020.

Als je een beetje het maatschappelijke en economisch nieuws volgt, dan blijf je je over de wirwar en tegenstrijdigheden verbazen. Nederland, één van de rijkste landen kent een heel groot aantal daklozen, een groeiend stelsel van kleding- en  voedselbanken, grote groepen ontevreden mensen in allerlei beroepen die roepen om een beter loon of werkomstandigheden. Waar vindt een grote groep nog een betaalbare woning? Plaatselijk sluiten winkels van grote ketens die niet tegen de internetjongens kunnen opboksen. Weer een paar gaten in de winkelstraat erbij. En dan wordt er bij nieuwbouw toch weer ruimte vrijgehouden voor winkels. Landelijk is het niet beter; immers van wat de tv en de kranten ons vertellen word  je ook niet vrolijker. En dan heb je nog Amerika met een leider die zijn eigen regels schept om eigen volk eerst te kunnen bedienen, grenzen sluit voor arme personen en noodzakelijke goederen, een sociaal systeem minimaliseert en toch toegejuicht wordt.

Wat je ziet gebeuren op plaatselijk, landelijk en wereldniveau, zie je op kleinere schaal in verenigen en dergelijke. Afname in vele vormen. Geen ledenaanwas, geen personen om het bestuur te vormen, geen coaches voor de jongere deelnemers, geen vrijwilligers om allerlei kleine klusjes te vervullen.

Heel, heel dichtbij zien we dat in onze eigen vereniging. Hoeveel oproepen moeten er nog gedaan worden om bestuursleden te vinden. Eenzelfde dringende kreet horen wij in onze Michaëlparochie te Emmeloord.

Waar zijn die kandidaten? Opgeslokt door opleiding, werk of  sport of door de fitnesscholen of de vermaakindustrie? We zijn rijk geworden, maar hebben nu al de krachten uit binnen- en buitenland nodig om mee te kunnen blijven doen in deze gekke wereld met een concurrentie van alle kanten. We zijn (te) groot gegroeid en hebben nu van her en der komende arbeidskrachten nodig en de roep om hen wordt steeds maar luider.

Zie ik het te somber? Ja en nee. In de geschiedenis zie je telkens weer bergen en dalen en als ik het met een donkere bril bekijk zitten we nu wel in een heel diep dal. En toch zullen we eens weer boven komen. Luctor et emergo ! Een mooi voorbeeld is dat kinderliedje en zonder racistisch of wat voor istisch ook te zijn het aftelliedje van de 10 kleine negertjes uit 1877. Ze beginnen met 10 en via via eindigen ze ook weer met 10.

Tien kleine negertjes

die dansten in de regen;

eentje viel er in een plas

toen waren het er nog maar negen.

Zo door tot één.

Dat ene kleine negertje

dat had je moeten zien

dat trouwde met een negerin

toen waren er zo weer tien.

Dit kinderliedje toont in al zijn eenvoud, dat er altijd weer een toekomst zal zijn, anders dan die wij voor ogen hebben, maar hij zal er zijn! We kennen de uitspraak: “En Hij zag dat het goed was.” en Hij breekt het werken van zijn handen niet zo maar af. Als gelovige mogen we er zeker van zijn, dat Hij zijn woord houdt.

We vieren deze maand Pasen en dat zegt ook, dat op een heel donkere vrijdag een glorieuze zondag volgt: de dood, in wat voor vorm dan ook, heeft niet het laatste woord.

Zalig Pasen.

Wim Hilbers.


 


 

 

Betaling contributie 2020.

 

Voor nieuwe leden:     Lid worden na 01 juli 2020    € 15,00 pp .  

Automatisch incasso

Contributie 2020

De contributie bedraagt       € 30/persoon

Van de leden die een machtiging hebben afgegeven is de contributie (op een enkele na) inmiddels van hun rekening afgeschreven. Hierbij het vriendelijke verzoek aan de overige leden degene die nog niet betaald hebben het verschuldigde alsnog voor 15 februari 2020 over te maken op rekening NL 10 RABO 0157521958 t.n.v. KBO Afd. Noordoostpolder.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking in deze.

Herre Bosman,

Penningmeester KBO afd. Noordoostpolder. penningmeester.nop@kboflevoland.nl

Rabo bank = NL10RABO 0157521958 t.n.v. KBO Noordoostpolder, ovv contributie 2020.

Een groter bedrag mag ook en is altijd welkom!!!!!!

 

 

 


voordeel KBO-pas
 

 

 

 

 

Alleen bij het vooraf tonen van uw ledenpas

 

 

 

 

Recreatiecentrum  De Voorst te Kraggenburg 10% korting op een pannenkoek
Alexia voetverzorging, Voorne 4, Emmeloord.  10% korting op gehele voetverzorging.
Rijwielhandel Huizinga, Breestraat 42, Marknesse. 10% korting bij aankoop van een fiets en bij reparaties. (niet van toepassing bij aanbiedingen en/of inruil)
 Deco Home de Jong   Bedrijfsweg 100 A of op afspraak via tel. 0650254962  ?
Lijstenmakerij Frame Time, Korte Achterzijde 18b, Emmeloord. 10% korting op maatwerklijsten.
LijfstijlVrouwenmode, met grotere pasvorm, Lange Nering 97, Emmeloord. 10% korting m.u.v. afgeprijsde artikelen.
EuroFlorist ACANTHUS, Noordzijde 6, 8308GL, 616110, Emmeloord 10% korting.
Bike Totaal Nijensteen, Lange Nering 96,  Emmeloord. 10% korting

De Munnik BV, Korte Achterzijde 6, Emmeloord.

10% korting, alleen op fietsen.
The Read Shop v.h. Marsman, Lange Nering 88 10 % korting op teken- en schilderartikelen m.u.v. kortingsacties
Footsteps Sjirk Elderhuis, De Ardennen 34 Emmeloord. Gediplomeerd Pedicure                                        10% korting per behandeling
   

 

        


PERSBERICHT rijbewijskeuring

 

 

Rijbewijskeuring voor 75+

 

 

Bent u 75 jaar of ouder *) en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de “Gezondheidsverklaring”.

*) Als uw huidige rijbewijs doorloopt tot na uw 75e jaar, dan hoeft u nog geen actie te ondernemen.

 Wat moet u doen?

- De RDW stuurt u, circa 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt, een herinneringsbrief. Ga hiermee naar het Gemeentehuis en haal daar de Gezondheidsverklaring op, vul deze zelf in en stuur deze naar het CBR (verklaring kost momenteel € 37,80).

- Na enige tijd ontvangt u het keuringsverslag; deze is bestemd voor de keuringsarts. Onderstaand staan de gegevens bij wie u zich kunt opgeven voor de rijbewijskeuring. De ouderenbonden in de Noordoostpolder hebben een arts van buiten de polder bereid gevonden om in Emmeloord deze keuring te verrichten voor slechts 30 euro. (vanaf 1 juni a.s. 35 euro)

- U komt op de afgesproken keuringsdatum naar de keuring met medeneming van een beetje urine, een lijstje met uw medicijngebruik, het keuringsverslag van het CBR en een identiteitsbewijs.

Een goede tip! Laat - voordat u naar de keuring gaat – door een opticien uw ogen controleren. Dit is gratis!

- Na de keuring zendt u de stukken naar het CBR en na ongeveer 3 weken krijgt u bericht en kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij het Gemeentehuis onder medeneming van een recente pasfoto.

 

De eerstvolgende keuring is – bij voldoende deelname – op woensdagen , 8 januari en 5 februari 2020  

Daarbij komen nu 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni.

in buurthuis “De Brulboei” aan de Markenstraat 1 in de wijk De Zuidert (bij de winkels).

Als service van de bonden kunnen ook niet-leden zich opgeven voor deze rijbewijskeuring.

 

Opgave bij de heer : S.Doeser, Scheerwoldestraat 12 ,  8304GJ Emmeloord.

telefoon: 0527-697415   sanderdoeser@gmail.com

 

Meer info op: www.cbr.nl/rijbewijs

 


 tip tegen inbraak

 

 

TIPS TEGEN INBRAAK

 

Veiligheid

De rijksoverheid is een anti-inbraakcampagne gestart onder het mom ‘maak het ze niet te makkelijk’. Want weet u dat er in Nederland gemiddeld 200 keer per dag wordt ingebroken?
Gelukkig kunnen een paar simpele maatregelen al een groot verschil maken. De website van de rijksoverheid geeft advies. En ook op onze eigen site staan nuttige tips tegen inbrekers. We zetten er een aantal voor u op een rijtje. 
 

 • Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen herkent u aan het SKG-logo. Als ze goed gemonteerd worden, verkleinen ze de kans op inbraak.
   
 • Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. U heeft hiervoor een speciaal slot nodig. Zie www.politiekeurmerk.nl  voor een erkend adviesbedrijf.
   
 • De deur achter u in het slot trekken is niet genoeg. Met een hard stuk plastic staan inbrekers in een paar seconden binnen. Alleen als u de sleutel omdraait, is de deur echt op slot. En vergeet niet het WC-raampje en de garagedeur op slot te doen.
   
 • Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt.
   
 • Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaatsen snel te vinden. Berg uw waardevolle spullen veilig op, idealiter in een kluisje.
   
 • Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen melding van uw vakantieplannen op internet. En wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op uw voicemail, antwoordapparaat en email. Criminelen krijgen de boodschap ook.
   
 • U houdt uw gordijnen open, laat uw planten staan en gebruikt een tijdschakelaar voor de verlichting. Gaat u een paar dagen weg? Vraag of uw buren een oogje in het zeil houden. Zorg ook dat iemand uw post uit het zicht kan leggen.
   
 • Inbrekers houden niet van licht. Als u aan de voor- en achterzijde lampen plaatst met bewegings- en eventueel ook lichtsensor, dan verkleint u het risico op inbraak. Bevestig de lampen op minimaal 3 meter hoogte.
   
 • Zet vuilnisbakken weg en berg ladders op achter slot en grendel. Daarmee wordt het lastiger om naar de eerste verdieping te klimmen.
   
 • Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in een berging of garage staan.

Samen maken we het veiliger voor senioren!

 

 


 

brandveiligheid

 

Brandveiligheid:    wat u zelf kunt doen

 

Brandveilgheid

 

Wij geven u tips over brandveilig wonen.

De KBO wil meer brandwerende materialen bij nieuwbouw; de brandmelder is gelukkig al verplicht. Nu ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen zijn wellicht nog meer maatregelen nodig.

Mensen die slecht ter been zijn, hebben minder kans om op tijd het pand te verlaten als het brand uitbreekt. René Hagen, voorzitter van de brandpreventieweken, berekende dat in 2030 bijna 50 procent van alle doden door woningbrand 65 jaar of ouder zijn. Daarom is het van belang dat senioren extra aandacht hebben voor brandveiligheid en het risico op brand zo laag mogelijk houden.

Wat doet de KBO?
De KBO zal de politiek blijven wijzen op de gevolgen en de mogelijke risico’s bij langer zelfstandig thuis wonen. Tegelijkertijd wijzen wij op maatregelen die mensen zélf kunnen nemen om het risico op brand zo klein mogelijk te houden. Want wat men zelf kan doen is het snelst te realiseren. Onze veiligheidsvoorlichters informeren u tijdens bijeenkomsten en huisbezoeken over maatregelen die u zelf kunt nemen.

Tip: Rookmelders
Bij een gemiddelde woningbrand heeft u maximaal drie minuten de tijd om uw huis te ontvluchten. Dat is heel kort, helemaal als u minder mobiel bent en gebruik maakt van hulpmiddelen bij het lopen. Het meest belangrijke wat u kunt doen is het installeren van goed werkende rookmelders. Deze hangt u aan het plafond en kunt u eenvoudig (laten) bevestigen met dubbelzijdig tape.

Tip: Vluchtplan
Met slechts drie minuten om uw woning te ontvluchten is het zaak om te weten hoe u het snelst uw woning kunt verlaten. Zorg ervoor dat uw vluchtwegen vrij zijn van rommel en obstakels en zorg ervoor dat u ook afgesloten deuren snel kunt openen. Hang daarom sleutels op in de buurt van uw deur. Bent u slecht ter been? Dan is het extra belangrijk om vooraf na te denken over uw vluchtweg bij brand.

Tip: Veilig koken
Wist u dat veel branden ontstaan tijdens het koken? Dikwijls door vlam in de pan: de pan wordt te heet of voedsel kookt droog. Hier een aantal tips om dit te voorkomen:  

 

Krijgt u toch te maken met ‘vlam in de pan’, handelt u dan als volgt:
 

 


over digid 

 

 

DIGIDI

 

Over DigiD

Gebruikersnaam en wachtwoord

Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. 

Uw DigiD is 3 jaar geldig nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt.

Extra controle via sms

Beschikt u over een mobiele telefoon? Vraag dan meteen uw DigiD met een extra controlestap via sms aan. U kunt dan ook inloggen op websites waarvoor deze extra controle verplicht is. Voor de sms'jes die u ontvangt, hoeft u niet te betalen. Uw mobiele nummer wordt alleen door DigiD gebruikt. Uw nummer wordt nooit doorgegeven aan andere organisaties. 

Als u al een DigiD hebt, kunt u de extra controle via sms aanvragen via Mijn DigiD.

Waarom DigiD?

Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel gevallen uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs laten zien. Zo weet de overheid wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. 

Hoe werkt DigiD?

Stel, u wilt op de website van uw gemeente een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie aanvragen. U wordt dan van de site van de gemeente automatisch doorgeleid naar de inlogpagina van DigiD. Daar vult u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens komt u automatisch terug op de site van de gemeente, waar u het uittreksel aan kunt vragen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Kom in beweging in Noordoostpolder!

 

 

Kom in beweging in Noordoostpolder!

 

 

Klik hier voor folder:  

 

 

 


Mantelzorg  

 

 

       

Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd? Dan bent u mantelzorger. U kunt ondersteuning krijgen van Carrefour, de welzijnsgroep in de gemeente Noordoostpolder.

(0527) 630000 of info@carrefour.nu

Voor informatie kunt u kijken op de website van Carrefour. (Mantelzorg enz.)    Klik hier:  Carrefour Noordoostpolder

 


persbericht OV

 

 

                                                                                                                              

 

Aankondiging

Ervaar het openbaar vervoer!

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis en een inloopspreekuur in Emmeloord


Proefreis
Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. 
Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats.

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs:
038-4540130.


Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders.
Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis.
Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Wanneer: donderdag 16 januari 2020
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur
Waar: FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Harmen Visserplein 5 in Emmeloord

 
Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten. Naast inloopspreekuren en proefreizen, organiseren zij ook informatiebijeenkomsten.
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen naar 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

We zien u graag.

 OV-ambassadeurs

p/a YMCA (uitvoerder project)

Peterskampweg 12  8031 LK Zwolle.

tel. 0384540130       Email:  ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

 


 nieuwsbrief KBO-PCOB online lezen 

 

 

Nieuws online lezen                                      

 

Logo KBO                                Op de hoogte

                                                                                                                                                                     

Klik hier:  WWW.UNIEKBO.NL   

   of   :   WWW.KBO-PCOB.nl    

 

Zelf de nieuwsbrief ontvangen??                                 

aanmelden nieuwsbrief KBO-PCOB Klik hier:  Nieuwsbrief aanmelding                                              


Vallen

 

 

Logo kbo

 

Elke 6 minuten belandt een 55-plusser in het ziekenhuis door een val. Vallen wordt wel ‘de grootste sluipmoordenaar onder senioren’ genoemd. Met informatie en voorlichting zet KBO-PCOB in op preventie. Belangrijk nu steeds meer ouderen steeds langer thuis wonen.

De oorzaken van een val in huis zijn meestal heel alledaags. U stapt met natte voeten op de gladde badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel naar beneden omdat daar de telefoon gaat. Haastig lopen, losse spullen op de trap of een gladde traptrede is genoeg om een nare val te veroorzaken. Op deze website krijgt u praktische tips om de kans op een val in huis aanzienlijk te verkleinen.

Hoe voorkomt u vallen?

Haal drempels weg

Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de randen van de drempels afgeschuind zijn. Monteer bij opstapjes een goed aansluitende schuine plank. Dat verkleint de kans op struikelen.

Ga niet rennen als u gebeld wordt

Draag uw mobiele telefoon bij u. Heeft u (ook) een vaste telefoon; zet op elke verdieping een telefoon neer.

Gebruik een intercom

Sommige telefoons zijn ook als intercom te gebruiken, verkrijgbaar bij elektro-speciaalzaken en telefoonwinkels.

Haal kleedjes weg

Wilt u dit niet? Zorg dan dat er een goede antisliplaag onder zit of plaats een antislipmat. Deze zijn te koop bij de bouwmarkt.

Kies voor meubilair en sanitair met een hoge zit

Armleuningen geven extra steun bij het opstaan en gaan zitten. Bij de thuiszorgwinkel kunt u klossen aanschaffen om uw bed te verhogen.

Ga nooit op een stoel of kruk staan

Als u iets moet pakken dat hoog ligt, gebruik dan nooit een stoel of kruk. Gebruik altijd een stevige huishoudtrap met een beugel waaraan u zich vast kunt houden.

Meubelstukken weghalen

Als u een paar meubelstukken weghaalt, loopt u minder kans zich te stoten of te struikelen. Ruim losse spullen altijd zo snel mogelijk op.

Werk kabels zoveel mogelijk weg

Gebruik daarvoor kabelclips of snoergoten. Ze zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt.

Haal alle dingen die op de trap liggen weg

Zelfs over een klein papiertje kunt u uitglijden en vallen. Neem niet teveel spullen mee de trap op en af, houd altijd één hand vrij om de leuning vast te houden.

 

Wat als het u toch bent gevallen?

 • Bel 112 of druk op uw persoonlijk alarm.
 • Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er nodig is.
 • Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen stellen of advies geven over wat u het beste kunt doen.

 


een kinderspiegel

 

Een kinderspiegel

“Als ik oud word neem ik blonde krullen 
ik neem geen spataders, geen onderkin,
en als ik rimpels krijg omdat ik vijftig ben 
dan neem ik vrolijke, niet van die lange om mijn mond 
alleen wat kraaienpootjes om mijn ogen. 

Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik 
en niemand gaat ooit liegen tegen mij. 
Ik neem niet van die vieze vette 
grijze pieken en ik ga zeker ook niet 
stinken uit mijn mond. 

Ik neem een hond, drie poezen en een geit 
die binnen mag, dat is gezellig, 
de keutels kunnen mij niet schelen. 
De poezen mogen in mijn bed 
de hond gaat op het kleedje. 

Ik neem ook hele leuke planten met veel bloemen 
niet van die saaie sprieten en geen luis, of zoiets raars. 
Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is 
de hele dag en ook de hele nacht 
blijven wij alsmaar bij elkaar.”

Judith Herzberg