Unie KBO logo

3

2

Informatiebulletin voor leden over ledenraadsvergadering 20 juni 2017
t
KBO-PCOB zet belangrijke stappen

De ledenraad KBO-PCOB nam op 20 juni 2017 enkele belangrijke besluiten op weg naar een duurzame toekomst. Zo gaan we samen een KBO-PCOB Academie ontwikkelen, komen er regionale/provinciale ondersteuningsplatforms en verschijnt binnenkort ons nieuwe ledenblad WijSr, met een marketingactie op de 50PlusBeurs.

Ondersteuning afdelingen
Een toekomstbestendige vereniging drijft op goed geschoolde en goed geïnformeerde vrijwilligers. De ledenraad gaf dan ook groen licht voor de ontwikkeling van een Academie voor scholing en training van de vrijwilligers in de beide verenigingen. Veel informatie en materiaal is nu al beschikbaar in de verenigingen. De KBO-PCOB Academie brengt deze straks bijeen en maakt de informatie toegankelijk voor alle vrijwilligers. Waar nog informatie ontbreekt, zorgt de KBO-PCOB Academie voor aanvulling. Dit gaan we aanpakken in nauwe samenspraak en samenwerking met alle geledingen binnen onze verenigingen.

Afdelingen hebben ook behoefte aan inhoudelijke ondersteuning. Met het oog daarop geeft de ledenraad ruimte voor ontwikkeling van regionale/provinciale ondersteuningsplatforms van KBO en PCOB gezamenlijk. In die platforms kunnen provinciale KBO-bonden, regiocoördinatoren van de PCOB en anderen hun krachten bundelen, in het belang van de afdelingen.

In Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland wordt bovendien, bij wijze van proef, een regionaal consulent aangesteld ter vitalisering van de afdelingen. De ledenraad van de Unie KBO neemt op 6 juli een apart besluit over de financiering van het KBO-deel van de ontwikkeling van de Academie en de ondersteuning in de noordelijke provincies.

Stappenplan
We zijn volop in verandering en het landelijke gezamenlijke bureau van de KBO-PCOB in Utrecht verzorgt sinds januari 2017 al gezamenlijk de landelijke belangenbehartiging, zichtbaarheid en dienstverlening. De ledenraad sprak over het verdere toekomstperspectief voor KBO-PCOB, de zogenaamde ‘stip op de horizon’. Aan het bestuur is gevraagd om hiervoor een plan te gaan maken. De samenwerking die overal in het land steeds meer gestalte krijgt, vraagt om een zorgvuldig stappenplan voor de komende periode. Zo’n plan moet rekening houden met afdelingen die al heel intensief, of juist (nog) niet samenwerken. Het bestuur gaat zich in de komende periode over deze vraag beraden.

WijSr
Eind augustus verschijnt de eerste editie van het nieuwe gezamenlijke ledenblad WijSr. Op de 50PlusBeurs in september in Utrecht is de lancering van het magazine. In WijSr en via andere kanalen wil KBO-PCOB geïnteresseerden uitnodigen zich aan ons te verbinden. Naast het afdelingslidmaatschap van KBO en van PCOB, waarop onze marketing altijd gericht zal zijn, besloot de ledenraad dat het aanvullend mogelijk wordt om abonnee te worden van WijSr, te beginnen op de 50PlusBeurs. Een goede manier om nog meer nieuwe mensen aan ons te verbinden!
 


 

 

1