Nieuwsbrief KBO-PCOB | 20 september 2018

online lezen

10

 

9

 

Prinsjesdagnieuwsbrief 2018

 

Manon Vanderkaa: 'Profijt voor senioren onduidelijk'

 

5

“Met belangstelling luisterden we dinsdag naar de troonrede. Zorgzaamheid spreekt uit de woorden van de koning over de grote eenzaamheid onder 75-plussers. Goed dus dat de regering een speerpunt maakt van de aanpak van eenzaamheid, wat centraal staat in ons Manifest Waardig Ouder Worden. Ook komt er €3 miljard extra beschikbaar voor de ouderenzorg. Dat is hard nodig. Nu de economie bloeit en de begroting groeit, verwacht KBO-PCOB van dit kabinet dat ouderen daarvan mee profiteren!”

18

Lees Manons volledige reactie

26

 

 

Analyse Zorg & wonen: veel gaat goed, maar ...

4

 

Dit kabinet investeert veel in de zorg. KBO-PCOB is blij dat het Pact voor de Ouderenzorg op diverse plekken terugkomt in de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er is geld voor verschillende doelen, onder meer voor zorg en ondersteuning thuis, e-health, tegengaan van de zorgval en passende woonzorgvormen.
Er kan echter ook veel beter. KBO-PCOB maakt zich zorgen over de btw-verhoging, extra zorgkosten en het verdwijnen van zorgmiddelen uit de basisverzekering.

17

Lees meer

25

Analyse Samenleving: werken aan hechte samenleving

3

 

Het kabinet Rutte-3 neemt het manifest Waardig Ouder Worden van KBO-PCOB serieus. Voor alle onderdelen is geld gereserveerd. Dat bleek al eerder bij de formatie, en is nu terug te zien in de begroting van Prinsjesdag 2018. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee. De regering stelt dat ze wil bouwen aan een hechte samenleving. Het is goed om te lezen dat het niet alleen gaat om de ‘hardwerkende Nederlander’, maar dat ook andere zaken meetellen. Zoals verenigingen, kerken en vrijwilligers. Daar kunnen we ons als KBO-PCOB bij aansluiten. 

16

Lees meer

24

Analyse Koopkracht: eerst zien, dan geloven

2

 

KBO-PCOB is sceptisch over een daadwerkelijke verbetering van de koopkracht van senioren in 2019. Met uitblijvende pensioenindexatie, stijgende kosten en een verhoging van de btw vragen wij ons af of de cijfers echt zo positief zullen uitvallen. Net als in voorgaande jaren gebeurd is, zou ook volgend jaar de daadwerkelijke koopkrachtverbetering best eens kunnen tegenvallen. We beschrijven de invloed van de plannen op pensioenen, arbeidsmarkt, zorgkosten, en woonkosten.

15

Lees meer

23

Analyse Digitalisering: senioren zijn weinig zichtbaar

1

 

Het kabinet wil dat iedereen mee kan doen en kan profiteren van de ontwikkeling van digitalisering. De regering wil daarbij intensief samenwerken met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Volgens KBO-PCOB zijn senioren in de plannen nog te weinig zichtbaar. Zij kunnen in veel gevallen ook op latere leeftijd leren en ontwikkelen. Toch zien we dat er senioren zijn die de vaardigheden niet meer kunnen aanleren en afhankelijk zijn van alternatieven en een vangnet. We pleiten ervoor om hier alert op te zijn.

14

Lees meer

22

 

 

8

Prinsjesdag 2018: KBO-PCOB in de media

Voor, tijdens en na Prinsjesdag 2018 was KBO-PCOB weer volop in het nieuws. We presenteerden onze onderzoeken, namen duidelijk stelling en reageerden op de kabinetsplannen. We waren zichtbaar via onze eigen mediakanalen. Ook een groot aantal landelijke en regionale media berichtten over onze belangenbehartiging voor senioren. We zetten een greep uit de diverse publicaties voor u op een rij.

13

Naar het mediaoverzicht

21

Duizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

6

 

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.

12

Lees meer

20

Lokale belangenbehartiging: stel vragen aan uw gemeenteraad over mislopen toeslagen door senioren

 

7

Lopen senioren in uw gemeente ook huur- of zorgtoeslag mis waar zij wel recht op hebben? Hoewel zorg- en huurtoeslag landelijke regelingen zijn, wilt u ongetwijfeld graag weten hoe het in úw gemeente zit. Lokale belangenbehartigers kunnen – via één van de fracties – vragen stellen aan hun gemeenteraad. We stelden al enkele (voorbeeld)vragen voor u op. U kunt ze eenvoudig downloaden door te klikken op de rode button. Houdt u ons op de hoogte van de ontwikkelingen in uw gemeente?

11

Ga naar de raadsvragen

19

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven nieuws van KBO‑PCOB te willen ontvangen. KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren. KBO‑PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden ontvangen deze nieuwsbrief. U kunt uw lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO‑PCOB.nu via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Volg ons

Facebook

 

Twitter

 

Links naar
onze websites:

KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl

 

Seniorenorganisatie
KBO-PCOB

Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl

Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden

 
 

Per 1 juni nieuw nummer Servicetelefoon, Pensioentelefoon en Juristentelefoon

Vanaf 1 juni hebben de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB een nieuw nummer: 030 - 3400 655. Naar dit nummer belt u tegen het reguliere tarief; de extra kosten die u betaalde voor het 0900-nummer vervallen. Op deze manier verbeteren we de service voor onze leden.
U kunt de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon bellen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken. Ons telefoonteam staat u persoonlijk te woord en helpt u graag.
Maandag t/m donderdag 10.00 – 13.00 uur Servicetelefoon
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Pensioentelefoon
Donderdag 13.00 – 15.00 uur Juristentelefoon