Ligo unie KBO

Nieuwsbrief KBO-PCOB | 19 januari 2018

online lezen

5

1

 

“Een prachtvoorbeeld van de kracht van ouderen!”

7

 

Bijna 80% van de 65-plussers kan in de buurt terecht voor een praatje. En dat niet alleen. Meer dan de helft van de ondervraagde ouderen krijgt hulp uit de buurt als dit nodig is. Ook helpen senioren in de buurt elkaar onderling. Dat blijkt uit onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. 

“Een prachtvoorbeeld van de kracht van ouderen!”, zegt directeur Manon Vanderkaa.

14

Lees het hele artikel

20

Senioren digitaalvaardig, maar niet digibestendig

 

8

Uit onderzoek door KBO-PCOB onder 1700 senioren blijkt dat zij het internet vooral gebruiken voor sociale contacten en voor het zoeken naar informatie.

Voor ruim 80% van de senioren is dagelijks online zijn een normale gang van zaken. Maar de digitale toekomst baart ook zorgen. 

13

Lees meer over deze zorgen

19

Toename langdurige armoede mensen van 55-65 jaar

4

 

Uit de door het CBS gepubliceerde cijfers blijkt dat de armoedecijfers over 2016 in het nadeel zijn van de groep mensen tussen de 55 en de 65 jaar. Directeur Manon Vanderkaa: “Velen van hen zijn werkloos of arbeidsongeschikt. Voor deze groep is het nog steeds crisis.” Wij blijven dan ook pleiten voor behoud van de regelingen IOAW en IOW voor langdurige werklozen.

12

Lees het hele artikel

18

Belang van nazorg voor ouderen na ziekenhuisopname

 

6

Goede thuiszorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname kan levens redden. Dat concludeert Sophia de Rooij, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen. Zij coördineerde de afgelopen jaren een onderzoek waaruit blijkt dat goede nazorg zin heeft en geld oplevert. Continuïteit van zorg is dan ook een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor ons KBO-PCOB keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

11

Lees het hele artikel

17

Arbeidsmarkt slecht voor senioren

3

 

De langdurige werkloosheid onder 55-plussers neemt toe en er raken steeds meer 60-plussers arbeidsongeschikt. Gemotiveerde en gekwalificeerde senioren komen niet (meer) aan de bak; wie een zwakkere gezondheid heeft haalt lang niet altijd werkend de eindstreep. KBO-PCOB wil meer kansen voor wie kan werken en een goed vangnet voor wie dat niet meer kan.

10

Klik hier voor ons pleidooi

16

Afschaffen ANW-regeling leidt tot onrust en vragen

 

2

De afschaffing van de ANW-regeling door het ABP heeft verregaande financiële en emotionele gevolgen voor een groot aantal mensen die rekenden op de regeling. Blijft hun partner nog financieel goed verzorgd achter na hun overlijden? Het afschaffen scheelt duizenden euro’s per jaar en kan leiden tot gedwongen verhuizing en zelfs armoede totdat de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. Pieter Omtzigt en Martin van Rooijen stelden Kamervragen. KBO-PCOB heeft het ABP per brief gevraagd om een goed vangnet voor gedupeerden van de plotselinge afschaffing. 

9

Lees meer over de kamervragen en hoe u zelf een klacht kunt indienen

15

 

 

 

 

 

 

25